INRIKES. Det tillfälliga asylboendet på Hotell Hjärtared utanför Ullared får nu kritik från Rädda Barnen som anser att boendet inte håller tillräckligt hög standard för flyktingarna.

Det var efter att Hallands Nyheter kritiserade boendet som Per Sjövall, länsordförande i Rädda Barnen, bestämde sig för att göra en inspektion.

När Sjövall kom dit konstaterade han att det var trångt åt asylsökarna, endast fem kvadratmeter per person. Inga aktiviteter för barnen fanns det heller, inget samlingsrum utan bara korridorer. Det som dock oroade Sjövall mest var att boendet ligger intill en hårt trafikerad väg.

— Väg 153 är hårt trafikerad, med många lastbilar, trafik från Varberg mot Ullared och Gekås. Och det finns ingen gångväg utan man måste gå längs med vägen. Det är orimligt, säger han.

Presschefen på Migrationsverket, Fredrik Bengtsson, menar dock att när det kommer så här många asylsökare till Sverige så kan man inte vara hur kräsen som helst.

— Att det inte finns en gångväg är djupt olyckligt, samtidigt är det så verkligheten ser ut i dag, vi har mellan 2000 och 2500 asylsökande varje vecka som vi ska ordna tak över huvudet för, och då blir lösningarna ibland inte optimala, säger Bengtsson och fortsätter:

— Jag tycker man måste lyfta blicken, man påtalar att det inte är ett optimalt boende, och det är vi alla fullt överens om, samtidigt är det lätt att sitta på avbytarbänken och peka finger. Låt oss alla i stället hjälpas åt att hitta så bra möjligheter som det går. Vi har inte sett så många asylsökande sedan början av 90-talet.

Sjövall från Rädda Barnen håller dock inte med och menar att Sverige här bryter mot FN:s barnkonvention:

— Det är en skyldighet för vår organisation att påtala bristerna. Man kan säga okej, vi tar detta och utsätter barnen för stora risker, men det hade varit fullständigt otänkbart att lägga en förskola där, varför ska de tvingas bo där bara för att de är flyktingar? Är de mindre värda, eller?

Källa:
Rädda Barnens kritik mot nya asylboendet


  • Publicerad:
    2014-08-13 23:15