MASSINVANDRING. Migrationsverket har öppnat ett nytt asylboende i Funbo Broby, södra Uppsala. Boendet kan ta emot 83 personer.

Bara under de senaste dagarna har 7147 ”flyktingar” sökt asyl i Sverige och Migrationsverket har bråttom att leta lokaler för inhysa asylsökarna i. Överallt i Sverige ploppar nya asylboenden upp och Uppsala kommun slipper inte undan.

Nu har Migrationsverket låtit öppna ett nytt asylboende i Funbo Broby i södra Uppsala. Boendet rymmer upp till 83 personer och tanken är Migrationsverket ska börja fylla boendet på en gång.

— I denna stund är det redan på väg två personer. Vi fyller boendet så snabbt vi kan och jag är övertygad om att det är fullt redan ikväll, säger Stewe Simson, enhetschef för Migrationsverkets mottagningsenhet i Åby.

Källa:
”Blir fullt redan ikväll”


  • Publicerad:
    2015-09-23 19:05