INRIKES. Tidigare i sommar ska ”18-åriga flyktingungdomar” tvingats att flytta ifrån Stockholm. Rödgrönrosa politiker har dock nu gått ihop och beslutat att dessa istället ska få stanna i staden till en kostnad av 195 miljoner kronor.

Från och med den 1 juli i år har ”flyktingungdomar” bosatta i Stockholm tvingats att flytta till Migrationsverkets anläggningar utanför staden i väntan på sina uppehållstillstånd. Detta för att de enligt uppgift har fyllt 18 år, vilket betyder att kommunerna inte längre får någon ersättning eftersom att de är myndiga.

Rödgrönrosa politiker i Stockholm har därför nu gått ihop och beslutat om att de asylsökande ”18-åriga ungdomarna” istället ska få stanna i staden, ett beslut som de även menar ”ska vara bra för Sverige”.

— Nu ger vi ungdomarna som bor i Stockholm en möjlighet att gå klart gymnasiet i lugn och ro istället för att tvingas flytta från vänner, skola och den trygghet de har skapat sig här. Det är bra både för ungdomarna och för Sverige, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.

Dessutom kommer det att fördelas ut 195 miljoner kronor extra till kommunerna så att ”ungdomarna” ska kunna bo kvar. Bara i Stockholm ska beslutet omfatta 400 ”ungdomar”. Vidare har det även beviljats att medel avsätts för att erbjuda tillfälliga boenden till de ”ensamkommande ungdomarna” i väntan på besluten om uppehållstillstånd.

Källa:
Asylsökande 18-åringar får stanna i Stockholm


  • Publicerad:
    2017-08-15 06:00