MASSINVANDRING. Det råder stor brist på förvarsplatser för folk som ska utvisas. Dessutom blir polisens inre utlänningskontroller färre.

Uzbekiern Rakhmat Akilov som är misstänkt för terrordådet i Stockholm i fredags hade fått ett utvisningsbeslut. Han avvek dock och det omöjliggjorde ett verkställande av beslutet precis som i 12 000 andra ärenden.

För att hitta individer som avvikit från utvisningsbeslut så använder polisen inre utlänningskontroller, något som dock blir allt färre till antalet. Sedan 2013 har de inre utlänningskontrollerna minskat rejält enligt polisens egna statistik. 2013 så kontrollerades nästan 29 000 personer och i fjol hade den siffran sjunkit till knappt 19 000 personer.

Det saknas även förvarsplatser där personer som väntar på avvisning eller utvisning kan frihetsberövas. I nuläget finns det ungefär 350 platser utspritt på fem orter i Sverige.

— Det är hårt belastat och i några fall har det lett till att vi inte kunnat ta en person som vi hittat i förvar utan har fått släppa den igen, säger Per Löwenberg, gruppchef vid nationella gränspolissektionen, i en intervju med Sydsvenskan.

De kommande åren förväntas uppemot 50 000 personer gå under jorden när de får besked om att de inte får stanna. Gränspolisen upplever dock inte att man fått tillräckliga resurser för att möta detta.

Källa:
Enbart 350 förvarsplatser – utvisade asylsökande släpps


  • Publicerad:
    2017-04-12 21:25