SKÅNE. Folkhälsomyndigheten menar nu att den ökade massinvandringen 2015 lett till en kraftig ökning av den multiresistenta bakterien MRSA.

I november förra året upptäcktes över 100 fall av MRSA i Skåne, vilket är en fördubbling jämfört med hur situationen såg ut i början av året.

— Det är vårt intryck. Många flyktingar kommer hit med både sår och småskador som är smittade, säger Anders Tengnell, avdelningschef för epidemiologi på Folkhälsomyndigheten när han får frågan om det finns en koppling mellan bakterien och massinvandringen.

Även över lång tid har antalet fall av MRSA ökat kraftigt. 2005 upptäcktes 160 fall i Skåne och 2015 upptäcktes över 635 fall när man bara räknar årets första elva månader.

MRSA är en bakterie som kan skapa infekterade sår och är problematisk då flera sorters antibiotika inte biter på den, inklusive de typer av antibiotika som vanligtvis är sjukvårdens förstahandsval. ”Vid infektioner orsakade av MRSA är det nödvändigt att använda andra typer av antibiotika, som ofta har fler biverkningar och är betydligt dyrare”, skriver Wikipedia.

Förutom MRSA ökar även den multiresistenta bakterien ESBL-carba. Jämfört med 2014 skedde det under 2015 en fördubbling av antalet inrapporterade fall av ESBL-carba. 100 fall rapporterades in förra året och ESBL-carba är resistent mot nästan all antibiotika och infektionerna den orsakar är svårbehandlade och kan i allvarliga fall kräva att kroppsdelar amputeras.

Källa:
Flyktingström bakom stor ökning av MRSA


  • Publicerad:
    2016-01-02 07:00