BROTT. En kriminell 25-åring åtalas vid Örebro tingsrätt för mordhot mot två poliser. Mordhotet ledde till att Örebropolisen gick upp i stabsläge och incidenten betecknades som en ”särskild händelse”.

När en polispatrull den 14 oktober var på uppdrag i Vivalla i Örebro omringades de av en 25-åring och hans vänner. Händelsen bedömdes som så allvarlig att polisen betecknade den som en ”särskild händelse”, vilket innebar att organisationen gick i stabsläge där vissa personer och resurser reserverades för just denna händelse.

Enligt det åtal som nu väckts mot mannen hävdar åklagaren att flera hot riktades mot poliserna, deras kollegor och familjer.

”Din Sig Sauer kan inte göra någonting mot min 7.62”, och ”det är inte längre ni som jagar oss, nu är det vi som jagar er. Vi kommer att jaga er och era familjer”, ska mannen bland annat ha sagt till poliserna.

Syftet med hoten ska enligt åtalet ha varit att hindra polisen i deras pågående ingripande och framtida ingripanden, samt för att hämnas tidigare ingripanden.

Brottet bedöms som grovt av åklagaren då hoten påtagligt förstärkts genom anspelning på ett våldskapital och då gärningen varit av särskilt farlig art, eftersom den ytterst kan bli systemhotande eller annars kan påverka samhällets funktionssätt..

Åklagarens bevisning består av vittnesförhör och film från en av polismännens kroppskamera.

Källa:
25-åring åtalas för mordhot mot poliser: ”Det är inte längre ni som jagar oss, nu är det vi som jagar er”


  • Publicerad:
    2017-11-03 06:00