Inkvisitionsprocesserna mot dem som har en annorlunda syn än den rådande officiella versionen av ”Förintelsen” fortsätter. Ibland behövs det inte att man gör sig skyldig till ”förintelseförnekelse” utan endast att man ställer sig neutral i frågan. Detta har en fransk politiker, som riskerar ett års fängelsestraff, nu blivit varse om.

Bruno Gollnisch, andreman i franska populistpartiet Front National, står anklagad för ”förnekande av brott mot mänskligheten” vid en domstol i Lyon. Gollnisch riskerar ett års fängelse.

Det var vid en nyhetskonferens 2004 som Gollnisch uttalade sig om ”Förintelsen” på ett sådant sätt att det ansågs föreligga skäl för åtal. Som bekant är det i flertalet europeiska länder brottsligt att ”förneka” den så kallade Förintelsen, en lagstiftning som andra världskrigets segrande krafter såg till att slå fast.

Men Gollnich har inte ens förnekat förintelsen. Däremot har ställt sig neutral i frågan, något som tydligen också kan vara en kriminell handling enligt de rådande censurlagarna. Bland annat ska Gollnisch angående gaskamrarnas existens eller inte ha sagt att det ”är upp till historikerna att bedöma”. Enligt Jerusalem Post ska han vid samma konferens även ha antytt att omfattningen av ”Förintelsen” kan ha överdrivits i den etablerade versionen.

Denna neutrala hållning resulterade efter vissa påtryckningar bland annat i att Europaparlamentet upplöste Gollnisch politiska immunitet och att han stängdes av från Moulin-universitet i Lyon där han undervisar. Gollnisch, som utöver det nu alltså riskerar fängelsestraff, säger att han är utsatt för en ”häxjakt”.


  • Publicerad:
    2006-11-10 00:00