MÅNADSRAPPORT. Under den gångna månaden har det skrivits historia i Ludvika, demonstrerats i Finland och slagits nya aktivitetsrekord i Sverige och ändå tar dessa sakerna bara upp en liten del av denna artikel som summerar Motståndsrörelsens mars år 2016.

Månaden inleddes med ”uppvaktning” från massmedia i form av Janne Josefssons försök att dra paralleller mellan Motståndsrörelsen och de brinnande förvaringsplatserna för invandrare runt om i landet. Organisationens syn på fenomenet klargjordes.

TV4 uppmärksammade även Motståndsrörelsens tillväxt med ett hårdvinklat nyhetsreportage där man ville genomföra en intervju med Pär Öberg, men istället klippte ut 10 sekunder från de 13 minuter samtalet med intervjuförfrågan varade. Trycker du här kan du även höra Öberg ringa upp den präst som till lokalmedias förtjusning manifesterat mot organisationens regelbundna aktivism i Leksand.

Folkfientlig media slog även på trumman när våra aktivister i Östersund patrullerat stadens gator efter den alarmerande ökning av våldtäkter som skett där och som medfört att till och med polisen tvingats gå ut och varna kvinnor från att vistas i Östersund ensamma kvällstid. Östersundsposten skriver utan större omsvep att Motståndsrörelsens närvaro i Östersund är värre än att flertalet kvinnor brutalt har våldtagits på kort tid.

En media med betydligt mer sunt förnuft är vår egen Motståndsmedia. De släppte under månaden en mycket uppskattad rekryteringsfilm och som vanligt filmades också ett par av organisationens aktiviteter under månaden som till exempel en offentlig aktivitet i Falun och en skogstur i Borlänge.

En hel del av såväl Nordfronts rapportering som lokalmedia i Dalarnas rapportering har annars handlat om vår kommande demonstration i Borlänge den 1 maj. Flera lokala och traditionsenliga 1 maj-firanden runt om i länet har ställts in då politikerna anser det vara viktigare att motarbeta oss än att driva sin egen politik framåt. Polisen är allt utom opartiska och har behandlat vår demonstrationsansökan så illa att vi JO-anmälde dem och dessutom kände oss nödgade att gå ut med mer information om demonstrationen utan dialog och formella beslut från deras sida. Till slut godkände de dock vår ansökan fast med vissa mindre omsvep. Demonstrationen som kommer gå under parollen ”Kamp mot storfinans och folkförrädare!” kommer att genomföras oavsett vad etablissemanget, media eller lokala folkförrädiska förmågor tycker om saken.

I en annan del av Dalarna, närmare bestämt i Ludvika, har det skrivits historia under månaden då arbetsutskottet i kommunen enhälligt ställt sig bakom Pär Öbergs motion om att livesända kommunfullmäktigemötena i framtiden. Detta betyder att motionen mest troligt kommer att röstas igenom. Det kanske inte tycks särskilt märkvärdigt att ställa upp på en sådan sak och det kan ses som en trivial sak, men faktum är att till och med Sverigedemokraterna ofta har problem med att alla röstar precis tvärtemot dem oavsett vilka motioner de än lägger fram. I en sådan bisarr verklighet är det då alltså anmärkningsvärt när arbetsutskottet ställer sig bakom en motion från en nationalsocialist och det är dessutom något helt unikt i modern tid!

Lika välvilligt inställda var inte Ludvikas kommun till att arrangera en folkomröstning kring huruvida byskolorna ska läggas ner eller inte, trots tusentals namnunderskrifter från befolkningen, till stor del insamlade av Motståndsrörelsens aktivister. ”Antidemokratiska” Motståndsrörelsen var alltså för folkomröstning i frågan och de ”demokratiska” krafterna var emot.

öbergkommunfullmäktige

234 kamprapporter med olika aktiviteter har publicerats under månaden bara från Sverige, vilket innebär att aktivitetsrekordet i kvantitet slagits åter igen. Mycket bra arbetat av våra aktivister och medlemmar från norr till söder!!

Är det rimligt att mäta hur aktiv organisationen är i antalet kamprapporter då? Svaret är både ja och nej. Självklart skulle det på en dag kunnat skickas in 500 kamprapporter med ett enda uppsatt klistermärke och vips så hade rekordet varit slaget igen, men då Nordfront inte publicerar rapporter från så pass små aktiviteter och då flera av de faktiskt publicerade rapporterna vittnar om massvis med aktivisttimmar nedlagda anser jag ändå att antalet rapporter kan tjäna som bevis för att vår aktivitetsnivå ständigt ökar. Vi ökar nämligen heller inte bara i kvantitet.

Ett av månadens bättre exempel på en kvalitativ aktivitet är den banderollaktion som genomfördes på en tolv mil lång sträcka längs väg E4 och E20 i Näste 1. Mellan Vagnhärad och Uppsala sattes hela 39 stycken mycket professionella och snygga banderoller upp under en och samma natt!

banderollern1

Offentliga aktiviteter då folket kunnat möta våra aktivister öga mot öga är andra exempel på kvalité och sådana har det genomförts i bland annat Kalmar, Kramfors, Uppsala, Göteborg, Mörbylånga, Trollhättan och vid tre olika tillfällen i Åmål. Omfattande och återkommande aktivism i form av bland annat flygbladsutdelningar, affischeringar och sprejningar har utförts i Mariestad, Luleå, Söderhamn, Skövde, Kristianstad, Piteå, Svalöv, Värnamo, Emmaboda och Landskrona bara för att nämna några kommuner.

aktivismkollage

Med massvis av nya rekryter i organisationen blir också interna aktiviteter viktigare än någonsin tidigare och därav är det ingen slump att det tränats kampsport, anordnats studiecirklar, arrangerats föredrag och vistelser i skog och mark i samtliga nästen i landet. Exempel på detta är en partimiddag i Näste 1, en internutbildning i Näste 2, ett föredrag i Näste 3, en vildmarksaktivitet i Näste 4, studiecirklar i Näste 5 och självförsvarsträning i Näste 6. Detta arbete vid sidan av den utåtriktade aktivismen vittnar också om kvalité, eftertanke och långsiktighet. Vi driver inte Nordiska motståndsrörelsen för att vi tycker det är roligt att dela ut flygblad utan mycket målmedvetet och genomtänkt för att på sikt bygga den rörelse som i slutändan kan göra anspråk på makten i Norden.

internkollage

I Norge och Finland har inte heller våra aktivister legat på latsidan. Även om kvantiteten i våra grannländer är lägre än i Sverige så genomsyras verksamheten där av samma professionalism som den gör här. I Norge har det rekryterats en hel del nya människor och media har hetsat rejält kring den i och med detta ökade aktivitetsnivån. Förutom flera rapporter som vittnar om god basaktivism har en offentlig flygbladsutdelning genomförts i Kristiansand och en större intern tvådagars nästesaktivitet med träning, utbildning och skogsvistelse på schemat anordnats i Norges Rede 1.

kamphelgnorge

I Finland hölls en demonstration och offentlig tidningsutdelning i centrala Helsingfors den 19 mars. Aktionen var startskottet för en mycket aktiv vecka som svar på tal till en, av etablissemanget utlysta, antirasistisk vecka i hela landet. Våra finska aktivister deltog på flera Rajat kinni(stäng gränserna)-manifestationer, patrullerade gator, delade ut tidningar, samlade in mat till utsatta folkkamrater, spärrade av folkfientliga instanser och utförde massor av basaktivism utöver det vanliga.

Nästa rekord är antagligen inte långt borta och ingen blir gladare än jag själv om jag kan återanvända samma rubrik även när nästa månadsrapport ska författas. Och gärna även till nästa efter det. Och nästa… Nej, sen börjar det nog bli lite väl tjatigt, men ni förstår förhoppningsvis poängen. Nordiska motståndsrörelsen växer så det knakar och det ska vi fortsätta med!

Tillväxten sker dock inte utan offer. Under månaden påbörjade Fånghjälpen en insamling till de av våra kamrater som i Kärrtorp fått offra sin frihet för organisationens framfart. Låt dem inte få avtjäna både fängelsestraff och böter helt ensamma, utan hjälp åtminstone till med det du kan göra och skänk en slant till insamlingen. Skänk dock inte bort alla dina pengar. Mat må vara överskattat, men resan till Borlänge den 1 maj måste du såklart ha råd med!


  • Publicerad:
    2016-04-04 22:46