Den största och utan tvekan viktigaste frågan som SD-väljarna och de konservativa missar är hur mycket folket betyder. Om man inte specifikt värnar det svenska etniska folket är deras arbete och nuvarande framgångar lönlösa. Inte sällan utgår dessa människor från det gamla ordspråket; ”Man ska ta sedan dit man kommer”. Med de orden bygger man sakta men säkert upp en illusion, ett luftslott för sig själva.

Det är av oerhörd vikt att erkänna sitt rasliga arv och det är både tragiskt och skrämmande att bevittna hur många det är som inte gör det.  Rasen är i allra högsta grad bunden till nationen. Det går aldrig att lyckas om man endast binder samman nationen med tradition och kultur. Dessa båda yttringar är å ena sidan starkt knutna till folket men för den sakens skull kan de inte tillåtas att ses som det mest primära att försvara. Folklynne, beteende och uppfattning om rätt och fel spelar en större roll i sammanhanget. Vi finner samma själsliga grund i våra folkkamrater världen över. Vare sig de bor i Sydafrika, Argentina, Australien eller Ryssland.

baby2

Missar man att poängtera detta eller som konservativa gör till och med går så långt att man förkastar eller förnekar det , är man ute på djupt vatten. Vår nation har, precis som resten av Norden, fått sin grund lagd av män och kvinnor från de germanska stammarna. De har bokstavligen med blod, svett och tårar slitit för att säkra vår existens. Det är där vår plikt tar vid. För att klara av att på ett fullgott vis axla den bördan måste man inse och erkänna rasens roll i nationens överlevnad.

Att angripa invandringen enbart utifrån faktorer som religion, kultur och tradition är i ärlighetens namn ganska tandlöst. Om man rättar sig efter den retoriken innebär det att en man från Somalia och hans familj är välkomna hit tillsammans med släkt och vänner så länge de bara anammar den ”svenska seden”. Han ska helt enkelt uppmanas att bli ”svensk”. Men sanningen gott folk är att han aldrig kan bli svensk, hur mycket stackarn än försöker. Somalier är ett helt annat sorts folk än vad vi är och att anpassa sig efter svenskarnas manér  är inget annat än ett hån, både för dem och för oss svenskar.

Uppblandningen av vårt folk är inte på något sätt unikt för Norden. Överallt där vita fortfarande är en majoritet förs det en högst illvillig propaganda om mångkultur och etnisk mångfald. Med en vilseledande presentation av verkligheten söker döendemedier och politiker med alla medel omhulda och upphöja den i själva verket ytterst livsförstörande samhällsformen. Jag är övertygad om att många av de som röstar på SD innerst inne rent instinktivt känner de naturliga rasskillnaderna. De inser, precis som vi nationalsocialister, att det viktiga att bevara och skydda är folket och rasen.

Jag är ledsen att säga det, men SD och de konservativa gräver sakta men säkert sin egna grav. Indirekt stödjer de, likt alla de andra ”demokratiska” partierna, det folkmord som är ett faktum världen över. Det är verkligen hög tid att höja blicken och en gång för alla inse allvaret i den situation som vi faktiskt befinner oss i. För att säkra vårt folks existens måste vi först och främst erkänna vikten av att bevara en rasligt homogen nation. Först då kommer vi att lyckas att vända på den nu pågående destruktiva utvecklingen som vi genom årtionden tvingats in i; raslig uppblandning och mångkultur.


  • Publicerad:
    2013-02-05 09:30