SVERIGE. En undersökning som nyligen gjordes visar att åtta av tio poliser överväger att säga upp sig.

tjejpoliser

Efter att stora omorganiseringar gjorts inom polismyndigheten, där bland annat de tidigare 21 lokala polismyndigheterna har slagits samman till en enda, är missnöjet utbrett bland de anställda.

En undersökning som nyligen gjordes visade att åtta av tio poliser uppgett att de överväger att säga upp sig då de anser att deras arbetssituation förändrats i en ganska eller mycket negativ riktning. 42 procent av dem som deltog i undersökningen säger att de överväger att säga upp sig på grund av omorganiseringen medan 61 procent säger sig vara missnöjda med den låga lönen.

I slutet av oktober strandade löneförhandlingarna inom polisen och Polisförbundet har nu meddelat att man förbereder för konflikt inför att de viktigaste avtalen går ut om ett år. Förbundet kräver ingångslöner på lägst 25 000 kronor och minst 28 000  för dem som arbetat i minst fem år.

Källa:
Många poliser överväger säga upp sig


  • Publicerad:
    2015-11-25 11:55