EUROPA. Efter den senaste tidens terrordåd hårdnar attityden mot rasfrämlingar i Europa menar man.

Terrorist_welcome

Enligt en studie vid Pew Research Center tror hälften av alla européer att fler främlingar ökar risken för terrorattentat.

— Situationen liknar den efter nyårsnattens händelser i Köln. Man kan säga att det har blivit en attitydförändring hos allmänheten. Även om den tyska offentligheten fortfarande är förhållandevis behärskad, menar Armin Nassehi som är professor i sociologi vid Ludwig-Maximilian-universitetetet i München.

Nassehi menar vidare att terrorattentaten kommer att påverka debatten kring så kallade flyktingar och migration. Han ser en hårdnande attityd mot främlingar, bland annat nämner han Sverige som exempel.

— Ungern och Polen, till exempel, har aldrig haft en positiv syn på flyktingar. Men det finns också exempel på länder som har förändrats, som Sverige och Tyskland. Ett mer slutet Europa är inte omöjligt, menar han.

För att motverka rädslan bland allmänheten för fler attentat menar Dagmar Stahlberg, professor i socialpsykologi vid universitetet i Mannheim, att det är viktigt för européerna att umgås med utlänningar.

— Om erfarenheterna man får är positiva, särskilt om man är beroende av varandra för att klara en viss uppgift, kan det leda till att stereotypa föreställningar minskar. Om man däremot bara tar del av information som bekräftar ens tes kan det i stället leda mer extrema åsikter, varnar han.

Källa:
Efter våldsdåden i Europa: attityden hårdnar mot flyktingar


  • Publicerad:
    2016-07-26 19:20