ENGLAND. Den islamiska rörelsen Tablighi Jamaat tros, efter 16 års vändor inom den brittiska byråkratin, slutligen få avslag på sin ansökan om att uppföra landets största moské i östra London.

Enligt byggplanen skulle moskéns minareter bli nästan 60 meter höga och ha plats för uppåt 9300 bedjande i två könssegregerade salar med plats för ytterligare 2000 i en intilliggande sal, och därmed bli Englands största. Byggplanen fick avslag så sent som 2012 från Newhams stadsråd med hänvisning till att byggnaden skulle hindra planer på att göra om marken till en mer mångsidig plats för allmänheten.

Muslimerna överklagade beslutet upp till regeringsnivå där ärendet setts som en het potatis med dess förmenta politiska karaktär. Nu uppger källor inom regeringen att det slutgiltiga avslaget snart kommer att offentliggöras.

En tidigare ledamot av Newhams stadsråd och motståndare till byggplanen, Alan Craig, blev under 2007 uthängd i en video på Youtube tillsammans med sin familj av anhängare till Tablighi Jamaat. Videon spelades upp som en dödsannons med texten ”Till minne av Alan Craig”. Rörelsen hade länkade till videon från sin hemsida. Utöver Craig så har även British National Party och English Defence League valt att visa sitt motstånd mot projektet under årens gång.

Tablighi Jamaat betraktas som islamister och förespråkar att muslimer bör separera sig från det sekulära samhället. De driver en skola i Dewsbury där förbud mot tv, musik eller kommunikation med icke-troende råder. FBI och den franska säkerhetstjänsten har dömt ut rörelsen som en rekryteringsbas för al-Qaeda ”både i nutid och det förgångna”.

Källa:
Islamic group blocked from building ’Britain’s biggest mosque’ in London


  • Publicerad:
    2015-10-29 08:20