Under årets sista kampdag, (nyårsafton) medan det fortfarande var ljust, sattes två stycken banderoller upp i Luleå. Detta för att sprida organisationens internetadress till folkkamrater. Allt gick enligt planerna och inga störningsmoment finns att rapportera om.

Kampgrupp Luleå tackar för det gångna kampåret, som har varit ett av de bästa och önskar alla vita nationalister ett gott nytt kampår 2016! Kampen för ett fritt Norden går då vidare!

IMG_2391


  • Publicerad:
    2016-01-03 16:00