Natten till den 15 oktober var Kampgrupp 203 i Vänersborg för att spärra av kommunhuset samt affischera. Detta gjordes efter att många dåliga och folkfientliga besluts har gjorts av kommunpolitikerna. Så därav spärrar Nordiska motståndsrörelsen av Vänersborgs kommunhus för allmänhetens bästa.

Detta följdes upp med affischering för att även på detta vis upplysa invånarna om att det finns ett bättre alternativ till demokraturen.


  • Publicerad:
    2018-10-18 11:30