ÖVERVAKNING. Internetoperatören Bahnhof har nu iscensatt ”plan B” som ska göra övervakningen av svenska medborgare verkningslös.

Foto: Bahnhof.se

Foto: Bahnhof.se

Nyligen slog EU-domstolen fast att Europeiska unionens datalagringsdirektiv är ogiltigt och inte längre ska gälla för EU:s medlemsstater. Detta har svenska regeringen och Post- och telestyrelsen dock struntat i och meddelade istället i juni att svensk lag gäller. De Internetoperatörer som inte lagrar data över sina kunder riskerar vite på miljontals kronor.

Bahnhof, som är en av de drabbade operatörerna, har överklagat Post- och telestyrelsens beslut och väljer att under tiden som ärendet fortgår nu också aktivera ”plan B” för att försvåra för svenska myndigheter att övervaka medborgares datatrafik. Plan B innebär att operatören nu erbjuder fri anonymiseringstjänst för sina kunder. Bahnhof skriver på sin hemsida:

En vecka återstår innan Post- och telestyrelsen kräver vite på fem miljoner kronor från Bahnhof, eftersom bolaget ännu inte börjat lagra kundernas datatrafik.

Därför väljer Bahnhof att aktivera ”plan B”. Datalagringen kommer att startas den 24 november, men samtidigt erbjuder Bahnhof alla kunder kostnadsfritt en anonymiseringstjänst (VPN), som gör datalagringen meningslös.

Bahnhof förklarar vidare hur gratistjänsten, som heter LEX Integrity, fungerar och hur man skaffar sig den. För avancerade användare erbjuds ordinarie Integrity VPN till en kostnad på 40 kronor per månad.

Datalagringsdirektivet innebär en skyldighet för telefoni- och internetleverantörer att lagra abonnentinformation i minst sex månader, och högst två år. Lagringen gäller telefonsamtal, SMS, IP-adresser och skickade mejl. Förslaget till direktivet togs fram efter bombdåden i London 2005 och syftet påstås vara att bekämpa grövre former av brottslighet, men i direktivet framgår inte för vilka brott lagringen gäller. Kritiker av datalagringsdirektivet menar att svenska myndigheter kan använda sig av direktivet för att bekämpa politisk ”brottslighet”.

Källa:
Bahnhof aktiverar ”plan B”: erbjuder fri anonymisering


  • Publicerad:
    2014-11-18 23:45