SMÅLAND. Rektorn på Pilbäckskolan i Växjö får kritik av JO efter att ha anordnat en temavecka för ”allas lika värde” som avslutades med vad som liknade en prideparad på skolgården.

Skolan får inte tvinga barn i aktiviteter som kan tolkas som pride-parader enligt J-O. Foto: Tim Evanson (CC BY-SA 2.0).

Det var i oktober 2019 som grundskolan Pilbäckskolan i Växjö kommun anordnade en temavecka för att hylla den kulturmarxistiska myten om ”allas lika värde”. Temaveckan anordnades i samband med att homolobbyn höll sin så kallade prideveckan i staden och aktiviteterna bestod i att barnen bland annat fick tillverka homolobbypropaganda såsom regnbågsflaggor.

Veckan avslutades med att elever och lärare under fredagen tillsammans marscherade ut på skolgården för att dansa och vifta med regnbågsflaggor – en aktivitet som skolan påstår var frivillig.

Händelsen anmäldes till Justitieombudsmannen (JO) av en privatperson, som Nordfront tidigare rapporterat om. Anmälaren menade att skolan tvingat eleverna att ta ställning för priderörelsens värderingar och att dessa i hög grad är politiska. Enligt anmälaren har skolan därmed brutit mot grundlagen.

LÄS MER: Skola i Växjö anmäld för Pridetvång

I ett beslut har JO nu valt att kritisera Pilbäcksskolans rektor för hur temaveckans avslutningsaktivitet anordnades. JO skriver att det är en självklarhet att elever ska få undervisning om sådana grundläggande värderingar som Pilbäckskolan har fokuserat på under sin temaveckamen också att det är en grundlagsskyddad rättighet att ha en avvikande uppfattning om dessa värderingar”.

Elever tvingades delta i ”frivillig” demonstration
JO menar att det är lika viktigt att skolan förmedlar tanken om ”allas lika värde” som att skolan beskyddar elevers rätt att inte dela den uppfattningen. Framförallt är man kritiska till hur den ”frivilliga” avslutningsaktiviteten gick till. I den information som gick ut till vårdnadshavare framgick inte att aktiviteten var frivillig, vilket Växjö kommuns utbildningsnämnd också bekräftar. JO skriver vidare:

Utbildningsnämnden har uppgett att aktiviteten på skolgården var frivillig. Aktiviteten hade dock en tydlig koppling till vad eleverna hade arbetat med tidigare under veckan. Eftersom ingen information lämnades om frivilligheten, är det troligt att en del elever och vårdnadshavare uppfattade det som att aktiviteten var en del av den obligatoriska undervisningen. Det är vidare tänkbart att en del elever ogärna ville skilja ut sig från mängden genom att avstå från att delta, även om de eller deras vårdnadshavare egentligen inte önskade att de skulle vara med. Mot denna bakgrund menar jag att eleverna får anses ha tvingats att delta i aktiviteten.

Enligt JO är det troligt att många elever med sitt deltagande uppfattat att de tagit ställning för alla människors lika värde eller för andra värderingar som prideorganisationer företräder” och att skolan borde ha insett risken i att eleverna uppfattade att de deltog i en meningsyttring.

De beslut som JO lämnar är inte bindande, men enligt praxis försöker myndigheter rätta sig efter dem och agera i enlighet med JO:s riktlinjer. Det återstår att se om barn i Växjö även i framtiden tvingas manifestera för homolobbyns idéer.


  • Publicerad:
    2021-06-03 19:59