Onsdagen den sjätte juni genomförde kamrater ur Kampgrupp 202 en banderollaktion över E6/E20 i höjd med Varberg.

Aktiviteten fortlöpte problemfritt och ett flertal bilister antingen tutade eller gjorde handrörelser av varierande sort.


  • Publicerad:
    2018-06-08 07:00