Kampgrupp 101 har under vardagarna i vecka 39 satt upp banderoller längs vissa vägavsnitt och återuppsatt dem där de tagits ned för att mala in budskapet i ”fågelholkarna” på vägarna.

Nya idéer kommer under hösten att prövas för att tillse att de får sitta kvar längre, vi ger oss aldrig.

dscn0004dscn0006


  • Publicerad:
    2016-10-30 23:00