Under vecka 36 har ett större antal banderoller tillverkats i Luleå för att upplysa det egna folket om Organisationens Internetadress. Dessa kommer senare att sättas upp på lämpliga ställen. Kampen för ett fritt Norden går vidare i Luleå.


  • Publicerad:
    2011-09-14 21:58