Onsdagen 4/9 samlades folk från Näste 5 för att tillverka banderoller inför framtida bruk. Arbetet fortlöpte utan bekymmer och resultatet kommer snart att hamna på en löpsedel nära dig.


  • Publicerad:
    2019-09-06 20:30