Torsdagen den 16:e var två medlemmar ute och satte upp banderoller mellan Boden och Luleå längs riksväg 97, där de tidigare satt upp banderoller.

De gamla banderollerna hade inte hunnit omintetgöras av folkförrädarna, så man tog tillbaka de gamla som låg vid sidan av vägen. Aktivismen flöt på bra och inga problem uppstod.


  • Publicerad:
    2018-08-19 16:00