På söndagskvällen träffades delar av Näste 7 hemma hos en kamrat för banderolltillverkning. Efter att ha målat en del av budskapet och i väntan på att färgen skulle torka kördes lite boxning innan banderollen färdigställdes.


  • Publicerad:
    2019-10-22 08:00