UTRIKES. Storbritanniens centralbank Bank of England varnar nu för så kallade hackerattacker som man menar utgör ett av de största hoten mot den finansiella världsordningen.

Bank of England (BoE) utsätts allt mer för cyberattacker, så kallade hackerattacker, och menar att risken för ett dataintrång av enorma proportioner är överhängande. Dataintrång är enligt BoE ett av de största hoten som allvarligt kan skada ”kritisk global finansiell infrastruktur”.

I ett brev till nyhetsbyrån Bloomberg skriver BoE att ”Banken utsätts för ett avancerade och stegrande cyberhot från en rad olika håll vilket kräver extremt hög vaksamhet”.

BoE har tidigare kritiserat landets banker för att inte ta hoten på allvar och att de lägger för lite resurser på IT-säkerhet. Vad centralbanken själv gör för att förhindra dataintrång fick Bloomberg aldrig reda på trots överklagan till högre instans.

Källa:
Allvarligt cyberhot mot Bank of England


  • Publicerad:
    2016-03-20 15:20