VECKANS FILM. Pengar som skuld är en animerad film som på ett pedagogiskt vis förklarar problematiken med dagens ekonomiska system.

Sedan jag började med politik, har människor huvudsakligen anförtrott mig med sina åsikter privat. Några av de största männen i USA, när det gäller handel och produktion, är rädda för någon, rädd för något. De vet att det finns en makt någonstans, som är så organiserad, så subtil, så vaksam, så sammankopplad, så fullständig, så genomgripande, att de inte talade högre än sin andedräkt då de talade om att fördöma denna makt.

president Woodrow WilsonThe New Freedom, 1913

Dagens ekonomiska system
Pengar som skuld har originaltiteln Money as Debt. I filmen förklaras att gemene medborgare inte är medveten om hur pengar skapas, och den problematik som finns inneboende i dagens ekonomiska system. Exempelvis utgör dagens ekonomiska system en ständigt växande skuld och ränta, något som innebär att lånen aldrig kan betalas av, utan att medborgarna från en generation till en annan är och förblir slavar under dessa privata bankinstitutioner.

rothschilds_centralbank

En bildruta från filmen Pengar som skuld. Central-banks-bläckfisken symboliserar Rothschild-familjens bankimperium, ett imperium som ligger bakom många moderna krig. Amerikanerna försökte länge mota bort detta rovhungriga monster, men till sist, 1913, lyckades det ändå snärja USA genom hjälp av president Woodrow Wilson.

Bankirernas massmedia
Ifall näringskedjan på jorden ska illustreras så är individerna som styr bankerna högst uppe, inte de som styr massmedia. Av en slump styr judar både västvärldens centralbanker och även betydande del av västvärldens massmedia! Denna massmedia har gjort sig känd som ”gammelmedia” här i Sverige.

Av ytterligare en slump var det även storkapital som grundade Frankfurtskolan, en form av heljudisk tankesmedja som uppfann idéer likt ”mångkultur”, ”mångfald”, ”repressiv tolerans” med mera: ett tankegods som förespråkas av ”gammelmedia” och exempelvis Åsa Linderborg på Aftonbladet.

Veckans film

Klockan 12:00 varje söndag uppmärksammar Nordfront en film eller dokumentär av något slag. Har du förslag på en Veckans film? Kontakta då Robin Palmbladrobin.palmblad@nordfront.se

Åsa Linderborg äger i sin tur inte Aftonbladet, utan det gör judiska banker från USA. Åsa Linderborg och henne kollegor är anställda av storkapitalet och fungerar som propagandister för storkapitalets ideologi, Frankfurtskolans idéer. Storkapitalets propaganda basunerar Linderborg och hennes kollegor ut genom den plattform som storkapitalet försett dem med.

Människor som tycker det är märkligt att en liten grupp individer ska styra både centralbanker och massmedia i västvärlden kallar ”gammelmedia” för ”antisemiter”, ”hatare”, ”rasister” eller ”nynazister”. Epiteten har dock förlorat betydligt av sin styrka på senare år, eftersom dessa publikationer avvecklas i takt med att tidigare trogna människor inser att de själva tidigare konsumerat information som varit vinklad å det grövsta. Denna avveckling har blivit känd som ”tidningsdöden”, och beror på att informationsspridningen till stor del har demokratiserats genom Internet.

Istället för att granska makten så är journalister likt Åsa Linderborg anställda av makten, för att försvara makten. Människor som slutar läsa bankirsläktets massmedia kallas för ”näthatare”, samtidigt som Åsa Linderborg får en fet lön. Men vi — som hon borde kalla för ”proletariatet” — gör hennes jobb gratis, bättre och på ett ärligt vis: en ärlighet som blir till en form av opium för folket. Vi granskar makten, som råkar vara internationellt finanskapital i form av bankirer. På så vis tar vi Linderborg och hennes amerikansk-judiska banker ut ur ekvationen, och vaksamma medborgare tillgodoser istället sina medmänniskors törst på information.

Judar har av en slump även märkligt stort inflytande på en stor del av så kallad alternativmedia i Sverige. Här följer några exempel: Avpixlat.info (Kent Ekeroth), Samtiden.nu (Paula Bieler), Nyheter Idag (Chang Frick) och Dispatch International (Lars Hedegaard). Detta inflytande innebär att publikationerna sprider den absurda idén om att vita människor bör se terrorstaten Israel som en allierad. På dessa publikationer tycks även all form av kritik mot judisk makt vara bannlyst i kommentarsfälten.

Dock finns media likt Nordfront.se, Realisten.se, Nya Tider, Nationell.nu och Friatider.se att tillgå, som överlappar publikationerna nämnda ovanför.

Aaron Russo menar på att storfinansen skröt om hur de sponsrat feminismen.

Bankirernas ideologi
Då Linderborg genom sin storkapitalistiska publikation sprider exempelvis feminismens idéer vet hon egentligen inte varför hon gör detta. Individer ut bankirsläktet menar nämligen själva att de sponsrade den så kallade kvinnorörelsen av framförallt två anledningar:

  • För att även kvinnor skulle börja arbeta, så att den andra halvan av populationen även skulle kunna beskattas, ungefär som då biodlaren ”skattar” bisamhället på honung. Kuriosa är att då biodlare gör detta får bina sin honug utbytt mot socker. Ungefär som då människosamhällen får sina guldreserver utbytta eller pantsatta i utbyte mot papperspengar, eller digitala pengar. Nu senast tycks Ukrainas guldreserv ha ”skattats” bort under mystiska omständigheter, i samband med statskuppen i landet.
  • Den andra anledningen var att reformera samhället så att makthavarna, och inte mödrar, uppfostrar barnen. Mödrarna skulle istället producera honung åt makthavarna. Resultatet blev att barnen i tidig ålder numera placeras i en förskola, vilket gör att individerna kan hjärntvättas till fördel för makthavarna (läs: makthavarna kan fostra morgondagens ”liberaler/kulturmarxister”).
Liberalen tror sig vara alternativ, men är egentligen en produkt av bankirer som försöker förslava mänskligheten. Liberalens ideologi är repressiv tolerans och indirekt krigföring mot alla vita.

Känslorna som liberalen/kulturmarxisten känner är inlärda sedan barnsben genom social ingenjörskonst, exempelvis genom ”Förintelse”-bluffen. Liberalens ideologi tar sig bland annat formen av så kallad ”repressiv tolerans” (att förtrycka andra i toleransens namn) och indirekt krigföring mot alla vita genom så kallad ”mångkultur”. I bankirernas människosamhälle påbörjar massmedia och skolväsende indoktrineringen då individen är i ung ålder. Den färdiga produkten blir en individ likt kvinnan på bilden, eller manlig dito, som i sitt eget medvetande är en ”alternativ” och modig förkämpe för ”mänskliga rättigheter”. Liberalen/kulturmarxisten är mentalt programmerad till att angripa sådant som är ett hot mot makthavarna. Det är därför som liberalen/kulturmarxisten avskyr homogenitet, exempelvis: ”vi gillar olika”.

Decimering av vita populationer
Ifall kvinnor slutar vara mödrar och medborgarna översköljs med porr från den judiska porrindustrin, där vita kvinnor främst figurerar, så innebär det att vita människors sexuella behov tillfredsställs på konstgjord väg. Porr och avsaknad av mödrar blir till två av många faktorer som innebär att vita människor föder färre barn och att den vita populationen därmed minskar.

Andra orsaker är att makhavarna översköljer vita människor med preventivmedel och möjligheten att använda abort som preventivmedel. En minskande population är även, enligt makthavarna, ett av de främsta argumenten till varför vi ska ha en vansinnig massinvandring som innebär att vita människor på sikt kommer att utrotas under blodiga former.

Givetvis hade samhället kunnat reformeras så att vita människor började föda massvis med barn och därmed råder bot på den vita befolkningsminskningen, men det finns inte en chans i världen att makthavarna tänker göra detta. Som vaken medborgare kan man dock se till att konsumera mindre, vilket ger ett större utrymme till att skaffa barn.

Enligt Aaron Russo, som talade i filmen en bit upp i artikeln, är bankirernas våta dröm att människor ska ha sin plånbok i form av ett inopererat chip, och lyda under en världsregering. På så vis kan olydiga medborgare enkelt få sin plånbok (och kanske rent av sig själv) ”avstängd”.

Människor som utmanat bankirerna
Den situation som drabbat Sverige, Europa och hela västvärlden är alltså direkt kopplad till bankirernas strävan, bankirernas ideologi och bankirernas massmedia. Tre makthavare som utmanat bankirerna och det ekonomiska systemet var Adolf Hitler, John F. Kennedy och Muammar Gaddafi.

I fallet med Adolf Hitler så ledde det till Andra världskriget. I fallet med John F. Kennedy så blev han skjuten i huvudet. I fallet med Muammar Gadafi så innebar det att han våldtogs med en bajonett och sedan lynchades.

Tyskarna var också bankkritiska, här förklarar de problemet med att bankirnätverk lägger världen under sig.

Även Marine Le Pen verkar följa i dessa personers spår, samtidigt som hon leder Frankrikes största parti, som har stöd av ungefär 25 procent av den franska väljarkåren.

Se hennes uttalanden här:


Marine Le Pen talar om hur ”bankerna styr EU” och hennes väljare ”vill förändra det ekonomiska systemet”. Frågan blir då: när blir Marine Le Pen skjuten i huvudet?

Bankirerna vill alltså förslava hela mänskligheten, inte bara vita människor. För att förstå varifrån bankirerna fått sin makt så går det att titta på den animerade filmen Pengar som skuld.

Se dokumentären Pengar som skuld här:


  • Publicerad:
    2014-07-20 11:10