STORBRITANNIEN. Europa är på tillbakagång och britterna blir bara mer och mer kritiska till den Europeiska Unionen. En opinionsundersökning utförd av FT/Harris visade nyligen att bara var tredje britt ville stanna kvar i EU-samarbetet.

David Cameron

David Cameron

Det är dystra siffror som presenteras för de Brysselvänliga politikerna i Storbritannien. Om britterna hade fått välja i dag så skulle så mycket som hälften av befolkningen röstat för ett utträde ur unionen. Bara en tredjedel, eller lite mer exakt 33 procent ser fortfarande positivt på att låta sig styras av Bryssel.

Den brittiske premiärministern David Cameron har därför utlyst en folkomröstning i frågan som kommer att hållas 2017. Till skillnad från majoriteten är Cameron välvilligt inställd till EU och hoppas tills valet även ha lyckats få över majoriteten av befolkningen på sin sida. Bedömare tror dock att det kommer bli ett svårt uppdrag. Precis som i många andra länder går en stor del av britternas betalade skatt till franska bönder och krisdrabbade sydeuropeiska länder, något som det blir svårt för Cameron att försvara.

Storbritannien är liksom Sverige ett av länderna som får tillbaka mindre pengar än de bidrar med. Sverige är dock till skillnad från Storbritannien bottennoterat och förlorar mest på EU-samarbetet. För varje betald krona till unionen får Sverige tillbaka 54 öre, en riktigt dålig affär.

Källa:
Bara en av tre britter vill stanna i EU


  • Publicerad:
    2013-02-21 00:05