SVERIGE. En granskning som Svenska Dagbladet gjort visar att kommunerna, på grund av invasionen av så kallade ensamkommande flyktingbarn, inte hinner granska familjehem innan dessa ”flyktingar” eller svenska barn placeras där.

SVD granskade nyligen 200 familjehemsärenden som hamnat hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och i granskningen går det att läsa följande: ”Grov våldtäkt mot barn, misshandel och allvarliga kränkningar är några av de brottskoder som förekommer i de polisanmälningar som gjorts där familjehem är angiven som brottsplats under 2015. Totalt har 51 sådana anmälningar inkommit. Det beskrivs inte exakt vad som hänt i varje fall.”

Det är inte bara asylförläggningar som man kan sko sig på under den pågående invasionen. Socialen använder sig även av privata familjehemsförmedlare, vilket i tre fall resulterat i att dessa ”placerat barn hos grova brottslingar eller hos personer som helt saknar omsorgsförmåga”, enligt granskningen.

Både svenska och utländska barn har drabbats. Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer anger att ett familjehem bör få mellan 12 000 – 19 000 kronor per barn och månad i ersättning från socialen eller en privat förmedlare.

IVO har tillsynsansvar för hur socialtjänsten klarar sitt uppdrag i placeringen av barn i exempelvis familjehem. Kommunerna är de som har ansvar för det enskilda barnet.

Källa:
Utsatta barn vanvårdas i familjehem


  • Publicerad:
    2016-02-13 11:00