Invandrare som befinner sig illegalt i Sverige kommer belönas då deras barn med laglig rätt att gå i skola från och med nästa läsår. Detta har regeringen beslutat efter en uppgörelse med Miljöpartiet.

Idag är det frivilligt för kommunerna att låta barn till illegala gå i skolan och ingen vet hur många skolor som erbjuder detta. Men från och med juli nästa år kommer de ha lagenlig rätt till skolgång. Detta framkommer i höstbudgeten.

Detaljerna kring detta är dock ännu inte klara. Ett hinder uppges vara att polisen har till uppgift att upprätthålla lagen och utvisa sådana som befinner sig i landet illegalt. Detta kan bli problematiskt när politikerna samtidigt har beslutat att illegala får laglig rätt till skolgång.

I juni presenterade regeringen en reform som innebär att illegala invandrare får rätt till gratis tand- och sjukvård i Sverige från och med nästa år. De invandrare som är, eller snarare påstår sig vara, under 18 år får rätt till fullt subventionerad vård, medan de som säger sig vara över 18 år får rätt till ”vård som inte kan anstå”, samt mödrahälsovård.  Även denna gång togs beslutet av regeringen tillsammans med miljöpartiet.

Relaterat:

Gömda och papperslösa barn får rätt till skola


  • Publicerad:
    2012-09-22 22:50