HÄLSA. Barnmorskor i både Norge och Sverige går idag ut och varnar för användningen av mobiltelefonen under amning. Risken med frånvarande mödrar är att anknytningen försenas.

Att amning är mer än mat har länge varit ett erkänt fakta. Det är vid dessa stunder som barnet och modern samspelar och skapar en anknytning som senare bygger upp en trygghet i barnet. Ögonkontakten mellan moder och barn är därför ett viktigt inslag i amningen.

Det uppkopplade samhället vi har idag innebär att allt fler har mobilen i handen allt oftare under sin vakna tid. Detta gör att mödrar tenderar att pilla med telefonen istället för att fokusera på sitt barn under amningen. Risken är att modern missar signaler från barnet och det finns även en risk att mödrar förlorar kontakten med sina bebisar.

Nu går barnmorskor i både Norge och Sverige ut och varnar nyblivna föräldrar och uppmanar till mindre mobiltid runt barnen. Föräldrar bör fokusera på amningen och att lära känna sitt barn, inte på telefonen.

— Till alla föräldrar, lägg undan mobilen och lär känna ditt barn, säger barnmorskan Elisabeth Hjärtmyr och fortsätter:

— Vi har förståelse för att man vill uppdatera att nu har barnet kommit, men redan på BB gäller det att vara närvarande mot barnet. Jag tror inte på förbud, men jag tror att vi måste vara väldigt tydliga med det här och att vi i större utsträckning måste uppmana föräldrar att fokusera mer på sina barn och mindre på sin telefon.

Källa:
Barnmorskor: Använd inte mobilen vid amning


  • Publicerad:
    2015-10-26 23:55