Under fredagsmorgonen befanns sig delar av Näste 5 på plats i Gävle kommun. Aktiviteten bestod av en flygbladsutdelning där en större mängd blad delades ut.


  • Publicerad:
    2020-02-08 21:00