Kamrater i Näste 1 besökte den 27 december kommundelen Vega i Haninge kommun för att bedriva basaktivism. De boende i området fick ta del av flygblad med information om det rådande systemets repression mot oliktänkande.


  • Publicerad:
    2019-12-29 09:00