Under dagen den 3/11 var delar av Motståndsrörelsen ute på landsbygden för att sprida samhällsinformation till folket. Ett större antal flygblad delades ut i den lilla orten Rockhammar i Lindesbergs kommun. Även den kringliggande landsbygden fick ta del av informationen.


  • Publicerad:
    2019-11-06 19:00