Den 2/3 fick drygt 150 hushåll i Teckomatorp ta del av det nationalsocialistiska budskapet i form av flygblad när en partimedlem från Kampgrupp 302 begav sig ut.

Allt gick lugnt tillväga.

1


  • Publicerad:
    2016-03-05 16:30