MÅNGKULTUREN. Storbritanniens public servicebolag BBC försökte avslöja ett påstående från tyska partiet Alternativ för Tyskland om invandrares mördande. Faktakollens uppsåt att avslöja partiets ”rasism” misslyckades.

Partiledaren för det tyska partiet Alternativ för Tyskland (AfD), Beatrix von Storch, uttryckte nyligen sin upprördhet över massinvandringen och sade att Tyskland har drabbats av ”447 dråp och mord utförda av illegala invandrare under förra året”. Storbritanniens public servicekanal BBC lät sin ”faktakoll”-avdelning granska von Storchs påstående. Men det ”rasistiska” påståendet visade sig stämma, och BBC visade med sin faktakoll att situationen är ännu värre än vad von Storch hävdade.

”Tysklands inrikesdepartement säger att det faktiskt var 27 illegala invandrare som förra året antingen begick eller försökte begå mord eller dråp”, skriver BBC, men fortsätter med att skriva att ”antalet 447 hänvisar till mord eller mordförsök begångna av alla asylsökande och flyktingar, av vilka de flesta befinner sig lagligt i Tyskland”.

BBC bekräftar därmed inte bara AfD:s påstående om antalet mord och mordförsök. De anger också att de flesta mördarna inte ens är illegala invandrare, utan sådana som Tyskland har välkomnat till landet och som får uppehålla sig där.

Men BBC skyller problemet på Tyskland genom att skriva att ”asylsökande i Tyskland möter byråkratiska problem innan de får tillstånd att söka arbete, och trots att de emottar pengar från staten är beloppen begränsade”.

Som ytterligare ursäkter för invandrarnas våldsbrott hänvisar BBC till vänsterkriminologen Dominic Kudlacek:

”De är fråntagna sina sociala sammanhag, de är ensamma och de tillbringar sin mesta tid tillsammans med andra personer som lider av dessa riskfaktorer — boendet för majoriteten av asylsökarna liknar flyktingläger med bristande avskildhet, vilket ytterligare kan öka sannolikheten att begå brott”, skriver Kudlacek. Han hävdar också att ett skäl är den demografiska situationen, ”eftersom de asylsökande är unga män, unga män begår fler brott i alla samhällen”, skriver han.

Men oavsett BBC:s försök att minska de asylsökandes ansvar för sin egen brottslighet, skriver Jack Montgomery på den konservativa sajten Breitbart att BBC:s faktakoll i detta fall verkar motsäga det brittiska public services stereotypa bild av asylsökande som antingen värdefulla läkare och ingenjörer eller utsatta kvinnor och barn som flyr farliga länder.

Källa:
BBC: 447 Killings, Attempted Killings by Migrants in Germany in 2017


  • Publicerad:
    2018-09-23 20:25