INRIKES. Kyrkoanställda i Malmö har vid flera tillfällen varit med om att begravningsbesökare burit vapen och skottsäkra västar. Nu ska samtliga 230 anställda utbilda sig för att hantera det.

Anställda inom Svenska kyrkan i Malmö är oroliga för sin arbetssituation, framförallt när det är begravningar. Enligt de anställda ska de många gånger ha upplevt att gäster burit vapen och skottsäkra västar.

Samtliga av de 230 anställda ska nu genomgå en säkerhetskurs för att lära sig att hantera de beväpnade gästerna men redan nu uppmanas de att hålla sig undan begravningstjänster som de upplever som hotfulla.

— En del bär vapen helt synligt, vi ser också skottsäkra västar. För våra anställda känns det hotfullt att ha vapen i sin direkta närhet, säger Sven-Erik Aspeklev som är ansvarig för kyrkogårdarna i Malmö.

Det är inte bara kyrkoanställda i Malmö som upplever att de har en farlig arbetsmiljö. Som Nordfront tidigare rapporterat om så fruktar väktare på akutmottagningen i Malmö för sina liv på sin arbetsplats.

Mångkulturella Malmö härjas av kriminella invandrargäng och inte sällan är det gängmedlemmar som ska få vård. Väktarna rapporterar om att de regelmässigt ser vapen hos både patienter och närstående. De har även blivit hotade och angripna med knivar och andra vapen.

— Det är bara en tidsfråga innan det blir skottlossning i väntrummet, säger en av vakterna.

Källor:
Begravningsgäster bär vapen i Malmö – kyrkan säkerhetsutbildar
Begravelsesgjester bærer våpen i Malmö


  • Publicerad:
    2017-10-09 09:15