LIVSSTIL Alla organismer, varelser, människor, organisationer och nationer måste förändra sig när deras yttre miljö förändrar sig. Gör de inte detta så riskerar de nya förutsättningarna resultera i att de konkurreras ut, men om de anpassar sig får de istället ett försprång gentemot de andra.

Hypotetiskt exempel

Jag hade tänkt att börja den här texten med att beskriva ett hypotetiskt scenario för att sedan resonera kring detta.

Två nationer existerar. Nation A och nation B, bägge nationerna har levt i fred i årtionden, hela deras samhällen är anpassade för att fungera optimalt under denna fredstid. Bägge nationerna är rasligt, kulturellt, och ekonomiskt likvärdiga med varandra men nation B har precis hittat massiva mineralfyndigheter i sitt land. Detta gör att nation B kommer att bryta den jämvikt som funnits och ta över större marknadsandelar gentemot nation A, om flera decennier riskerar nation A att bli ekonomiskt dominerad av nation B.

Nation A inser att de på sikt kommer att bli mindre självständiga tack vare nation B:s nyfunna mineralfyndigheter. Uppdelningen i bägge nationerna ser ut såhär. 2% är soldater, 58% arbetare, 20% barn och 20% äldre pensionärer.

Nation A och B lever efter principen, den fria marknaden, alla människors lika värde, humanism och allt annat sådant tjafs. Eftersom bägge nationerna har levt efter dessa principer så tror nation B i sin enfald att nation A kommer att respektera dessa principer om att de har rätt att ekonomiskt dominera nation A genom frihandel.

Nation A:s ledarskap vill inte alls bli dominerade av nation B. De sätter sina klokaste människor på att hitta en lösning och finner att de ideologiskt måste bryta med deras äldre koncept. De börjar titta på världen på nytt och finner att det finns naturlagar om den starkes rätt. Oavsett vilka principer nation B har så är de endast så starka deras våldskapital tillåter dem att vara. Nation A börjar ställa om nationen från årtionden av fred till att börja skapa en kultur där krigets liv är det centrala för hela befolkningen. I denna kultur premieras barnafödande, styrka, uthållighet, dominanstänk och viljan att döda. Nation B tittar på vad nation A håller på med och skrattar åt deras allt mer barbariska idéer, att deras aggressiva kultur sakta men säkert skapar mer brott och våldsamheter i hela nation A:s samhälle.

Efter 25 år är de bägge ländernas kultur annorlunda jämfört med varandra. Nation A har nu 25% soldater, 30% barn, 10% äldre och 35% arbetare. De har en större befolkning än nation B eftersom de premierade barnafödande genom statliga medel och inte lät den fria marknaden bestämma. Nation B förstod att något var lurt och började se nation A som ett hot mot deras idéer, men de kunde inte släppa sina idéer utan lät den fria marknaden reglera deras barnafödande och utökning av de militära trupperna. Nation B har nu 15% soldater, men bara 20% barn, de har 20% äldre och arbetargruppen har minskat till 45%.

Nation A inser att nation B börjar komma ikapp och invaderar därför landet när de fortfarande har störst våldskapital. Folket i nation B lyder nu under deras nya härskare nation A.

Vad vill jag ha sagt med detta exempel?

Detta exempel kan även kokas ned till individnivå. Samma principer gäller där, som i fallet med de ovanstående nationerna. Det behöver heller inte bara ses på nationsnivå eller individnivå utan exemplet fungerar på grupper i alla dess storleksnivåer. Med tanke på att Sverige och svenskarna har haft fred i över 200 år samtidigt som vi i nutid ideologiskt skolats i en liberal, humanistisk, marxistiskt feministisk och i princip pacifistiska anda. Detta betyder att andelen soldatmaterial vi har i vår nation är väldigt låg.

Du, jag, ni och vi har alla växt upp i det här samhället, vi har genom vår uppfostran präglats till en fredlig och inte våldsam kultur. Vi tänker efter ett demokratiskt kompromissande mönster istället för ett konfrontativt. Barnen idag växer också upp med detta beteende. Detta gör att människor ur den nordiska rasen söker det trygga livet och om de inte gör det så kommer människor (som familj) i deras närhet kräva och önska att de gör det. I det trygga livet så förvärvsarbetar man och betalar in skatt till samma människor som arbetar för den långtgående planen att byta ut vårt folk. Till samma personer som låter våra kvinnor skändas,våra män och barn misshandlas och slutligen ser till att våra ägodelar stjäls från oss.

Att bryta ett fallerande koncept

Tanken om det trygga livet har medlemmar och sympatisörer i Nordiska motståndsrörelsen i sig. Det är därför vissa söker sig till de mer lugna uppgifterna när de ansluter eller är i organisationen. I början är det mer förståeligt men detta riskerar också att slå rot i personen vilket gör att det inte blir någon förändring till det som verkligen behövs, en påbyggnad av våldskapital. Personen vill vara arbetaren och inte soldaten i mitt tidigare exempel. Även om personen kanske är allra bäst som arbetare så betyder det inte att han är allra bäst som arbetare i vår nuvarande existerande situation. Historien har förnekat honom sin naturliga position som arbetare för den viktigare soldatuppgiften. I fredstid blir det tvärtom, han som kanske hade varit en duktig soldat tvingas istället ut i arbetslivet.

Oavsett vilken position man har i livet, om det är med Motståndsrörelsen eller det civila så försök alltid uppfylla en miniminivå av att vara slagskämpe som kan ta för sig på gatorna om situationen kräver det. Därför bör alla som läser detta börja läsa om soldatanda, krigarkulturer, träning. Sedan utöva det du läst och samtidigt förbereda dig mentalt för ett hårt liv i kamp där du understödjer kvinnan när hon kämpar främst på hemmafronten. För en brytning från det förra kommer att behövas då vårt samhälle degenereras allt mer och det kommer börja likna situationen i Sydafrika. Det är vad som väntar oss, våra barn och barnbarn. Görs inte detta så kommer vi att kuvas av främmande raselement, den saken är kristallklar.