Bellum intervjuade Rob Rundo

RAM-grundaren intervjuad Berättade om sitt politiska uppvaknande och sina tankar om nationalistisk träningskultur.