MEDIA. För någon vecka sedan skrev Olle Lönnaeus en ”analys” i Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska dagbladet ägs av den judiska Bonnierfamiljen. Här bemöter Motståndsrörelsens nästesskribent från Näste 3 Lönnaeus absurda anklagelser.

Olle Lönnaeus är anställd proffslögnare vid Sydsvenska dagbladet. I hans senaste krönika om Nordiska motståndsrörelsen finns flera rent lögnaktiga påståenden. Vissa av dessa är gammal skåpmat så som att det var Motståndsrörelsen som är skyldig till brandattacken mot den lokale politikern Pierre Esbjörnsson (S). ”Bevisningen” är att någon har sprejat tyrrunan på hans bostad. Vi kan tänka oss att nästa gång någon gör en brandattack mot någons bostad och sprejar ”Olle Lönnaeus” på väggen så är det bortom allt rimligt tvivel att det är just han som är skyldig till attacken.

Lönnaeus skriver att våldet är centralt inom Motståndsrörelsen, för detta har han läst i Aktivisthandboken. Han hävdar att en 22-årig man som anklagas för att ha kört ner plakat och skyltar för en grupp människor som sitter och demonstrerar för att de ska utvisas är aktivist i Motståndsrörelsen. Anledningen till detta påstående är att han har deltagit på aktiviteter bland annat studiecirklar samt att han har gått på demonstrationståget i Falun den 1 maj.

Om Lönnaeus nu har läst Aktivisthandboken som han påstår så borde han veta att det är medlemmar som får lov att bära uniform samt att Nordiska motståndsrörelsen använder sig av pins som de sätter på sin krage för att berätta vilken roll de har i organisationen. Faktum är att till och med vänsterextrema Researchgruppen på Twitter ger Lönnaeus fel, då de fastslår att personen på 1 maj inte var klädd i vit skjorta och alltså inte är aktivist. Men Lönnaeus ljuger ändå fräckt i sin artikel och skriver att ”Mannen tillhör kärnan i NMR:s skånska ’Näste 3′”.

Mannen ifråga är anklagad för att ha kört ner skyltar och demonstrationsplakat. Med tanke på Lönnaeus hysteriska ton mot honom för hans påstådda brott så kan man fråga sig hur han reagerar mot Malmös alla skjutningar, våldtäkter, fallande skolresultat.

Vid granskning av hans artiklar så ser man honom bemästra journalisternas paradgren ”relativiseringen”. När Malmö blir utsedd till Nordens farligaste stad med sina 3,4 mord per 100 000 invånare mot Köpenhamns 1,1 mord per 100 000 invånare, så ger han sig genast ut i världen för att hitta värre exempel. Han tar då upp städer som St. Louis, Baltimore, New Orleans, Detroit, Chicago. Dessa amerikanska städer ligger mellan 60 till 30 mord per 100 000 invånare. Han berättar nöjt att dessa städer minsann inte har någon stor muslimsk befolkning. Detta må vara sant, men här visar han upp journalisternas andra paradgren, ”skjuta sig själv i foten”. För alla dessa amerikanska städer har något gemensamt och det är en stor svart befolkning.

Nästa sak han beklagar sig över är att medlemmar från Näste 3 gjorde en avspärrningsaktion mot Oxievångsskolan. Denna aktion gjordes för att skolan inte är säker, detta bevisas genom att skolan måste ha kameror inuti i skollokalen, samt att eleverna måste ha en id-tagg för att kunna öppna toalettdörrarna. Han och rektorn Jenny Nyberg beklagar sig över att det har kommit upp propaganda på skolan, som om dagens skola inte är genompolitiserad med kulturmarxism, där man kan bli underkänd i samhällsämnet av lärare som anser att man inte är tillräckligt ”demokratisk”.

Id-tagg på Oxievångskolan.

Med tanke på ovanstående så skvallrar detta om Lönnaeus egentliga demokratisyn, där demokrati egentligen bara får användas av människor som har marxistiska eller liberala värderingar, något som statsvetaren Andreas Johansson Heinö och den norska staten så tydligt har visat de senaste dagarna. Det är också i den här andan som Lönnaeus beklagar sig över att Motståndsrörelsen ska till Almedalen, detta ses ju som något väldigt provocerande för ”politiker, folkrörelsemänniskor, miljökämpar och HBTQ-aktivister” att Nordiska motståndsrörelsen skall få föra sin talan bland andra.

För att slippa Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Almedalen så vill han gå samma väg som man har gjort i Norge och inte ge tillstånd. Vad den subversive Lönnaeus medvetet inte berättar för läsarna är att anledningen som gavs är att polisen påstår sig vara rädd för att vänsterextremister skulle störa ordningen i Fredrikstad, inte att Motståndsrörelsens aktivister skulle starta bråk utan anledning.

Lönnaeus beklagar sig vidare över att Motståndsrörelsen vill byta ut det nuvarande parlamentariska systemet mot ett eget politiskt system, som om det nuvarande parlamentariska systemet skulle vara någon naturlag som inte kan ändras. Sanningen är att det parlamentariska systemet har ändrats i Sverige i många omgångar, och regeringen håller i detta nu på att ändra vår grundlag.

När medlemmar ur Näste 3 gör en avspärrningsaktion mot Oxievångsskolan för att upplysa människor hur det står till i skolan så ser han det som ett ”hot mot demokratin”. En sådan aktion är värre än att eleverna måste vistats i lokaler där det finns kameror, att man måste gå runt med en id-tagg bara för att man ska få lov att gå på toaletten.

När Nordiska motståndsrörelsen skapar en parlamentarisk gren och spelar enligt de uppsatta reglerna som har skapats av det nuvarande systemet, så vill Lönnaeus särbehandla och förbjuda organisationen från att genomföra demonstrationer eller sprida sitt budskap i Almedalen. Detta för att våra åsikter inte passar honom.

Lönnaeus vet om att när dörren har stängts för möjligheten till fredliga förändringar inom systemet så återstår våld. Samtidigt beklagar han sig över våld när det används av nationella, men aldrig det våld som hans egen sida står för.

/Näste 3


  • Publicerad:
    2017-07-04 18:30