Under gårdagen offentliggjordes den utredning som Bengt Westerberg har tagit fram för regeringen i syfte att bekämpa motstånd mot massinvandringen.

Under gårdagen rapporterade Nordfront om att Bengt Westerberg vill utbilda lärare hur de ska bemöta skolelevers kritik mot det mångkulturella samhället. Varje svensk skola ska ha tre experter inom detta område och kalaset kommer att kosta inte mindre än 650 miljoner kronor.

Nu har Bengt Westerbergs utredning offentliggjorts och det visar sig där att han vill avsätta ytterligare miljoner av statliga medel till att bekämpa ”rasism och främlingsfientlighet”. Bland annat ska två miljoner gå till Quick Response som är ett sorts kontrollorgan för att upptäcka ”onyanserad nyhetsrapportering om bland annat invandrare” och ”hindra att dessa sprids”. Bengt Westerberg skriver i sin utredning:

”Quick Response startades i slutet av 1990-talet på initiativ av Nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasism. Kommittén identifierade som ett problem att svenska medier ofta bedrev en onyanserad nyhetsrapportering om bland annat invandrare och att det därför fanns ett behov av en oberoende och respekterad aktör som snabbt kunde bemöta felaktigheter och hindra att dessa spreds och förvandlades till ”sanningar”.

Min bedömning är att QR-verksamheten under en tioårsperiod var mycket framgångsrik. Man lyckades vara aktuell och hänga med i utveckling. Det var till exempel QR som först rapporterade om hur främlingsfientliga krafter kom att dominera i de nya medierna och i tidningarnas kommentarsfält.

Det är min bedömning att det finns ett fortsatt behov av en QRfunktion i samhället. För att skapa förutsättningar för en sådan krävs ett långsiktigt statligt finansieringsansvar. Jag föreslår mot den bakgrunden att 2 miljoner kronor av de 12 miljoner kronor som med mina förslag frigörs hos Ungdomsstyrelsen av regeringen avsätts för en sådan funktion.”

Bengt Westerbergs utredning föreslår även en antidiskrimineringsbyrå i varje län, ytterligare miljoner till Forum för levande historia, forskning inom migration m.m.

Läs hela utredningen HÄR


  • Publicerad:
    2012-11-10 23:53