FOLKUTBYTET. Migrationsverkets behov av platser har minskat kraftigt under 2016, vilket nu drabbar asylentreprenören Bert Karlsson som tvingas att lägga ner 40 av sina 44 asylboenden.

bert-karlsson

Det går dåligt för asylentreprenören Bert Karlsson.

Antalet asylsökande har minskat kraftigt under 2016 och därmed Migrationsverkets behov av boenden. Detta slår nu hårt mot landets asylentreprenörer eftersom många boendeplatser drivs av privata aktörer. Migrationsverket kommer nu att börja avveckla dessa i en särskild ordning. De senaste upphandlingarna ska avvecklas först.

I dagsläget äger asylentreprenören och samhällsparasiten Bert Karlsson cirka 20 procent av landets alla asylboenden via sitt bolag Jokarjo. Totalt kommer 40 av Jokarjos 44 boenden att läggas ner. Vilket innebär att ungefär 500 anställda kommer att varslas.

— Det är Migrationsverket som ger ett besked om att vi ska stänga ner. Vi förstår inte var alla människor ska få plats, de lastas väl över på kommunerna i stället, säger Karlsson och fortsätter:

— De slår sönder integrationen totalt. De flyttas om från en trygg miljö de byggt upp med alla organisationer runt omkring. De asylboende betraktas mer eller mindre som legobitar man flyttar om. Här har man byggt upp boenden med kommunen och så plötsligt slår man undan allt.

Enligt Migrationsverket handlar nedläggningen av privata boenden om att kommunerna tar över ansvaret för att lösa boendesituationen när asylsökande fått uppehållstillstånd.

Källa:
Bert Karlsson lägger ned nästan alla asylboenden


  • Publicerad:
    2016-10-08 21:20