Under en blåklar himmel i strålande sol samlas kamrater från Svenska Motståndsrörelsen och Nationell Ungdom den 18 juni för att bege sig av upp mot Skansen Lejonet som ligger beläget på en höjd i centrala Göteborg. Många av oss hade inte varit där tidigare så det var med höga förväntningar vi närmade oss den gamla belägringen. Väl där passade vi på att fotografera denna enormt imponerande byggnad.

Efter en stund börjar en av aktivisterna berätta historien bakom Skansen Västgöta Lejon…

”Till en början fanns här två andra fästen varav det mest kända är Gullbergs Fäste, som uppfördes år 1253 under Birger Jarls tid. Den gamla gränsen emot Danmark låg då vid Sagsjöns belysning och det var Flabäcken (nuvarande Kållered) som utgjorde denna gräns.
Under 1400-talet byggdes det om och bytte ägare ett flertal gånger.
Men år 1687 började det verkliga bygget av Skansen Lejonet.
Det var en man vid namn Erik Dahlberg som stod för ritningarna över fästet.
Vid den här tiden låg vattnet mycket högre än vad det gör idag. Till och med Ramberget låg till större delen under vatten.”

”Efter två års slitigt arbete stod Skansen färdig. Man kan än idag föreställa sig vilken extremt jobb detta måste ha varit att släpa stenblock efter stenblock uppför de branta sluttningarna.
Medeltjockleken på väggarna är fyra till sju meter!
Tillsammans med Skansen Kronan som ligger belägen en bit bort blev snart Göteborg Europas bäst befästa stad. Att ens försöka sig på en belägring utav staden sågs av våra grannländer som dumdristigt och lönlöst.”

”Originaldörren på fästningen var av solid ek, förstärkt med uttjänta bröstharnesk(!). Vid hög beredskap hade man 100 soldater på vakt.
Men det var inte förrän 1698 som borgen var fullt bestyckad.

Borgen är uppbyggd som följer:
4 hörn (tenaljer) med lika många 6-pundskronor
2 våningar runtom som hade 8 stycken (360 grader) 12-pundiga kanoner vardera.
Skyttegluggar på strategiska ställen, observera vinklarna på tenaljerna samt skyttegluggar.

Alla lavetter samt golvet var målade röda för att dölja åsynen av blod
Detta var för att höja moralen hos manskapet, det vill säga bibehålla densamma.
Det fanns även ett dolt andra plan. Golven högst upp i nischerna lutar för att hindra handgranater och dylikt från att rulla in i Skansen.”

”På toppen av Skansen ser man idag Göteborgs lejon men det har inte alltid varit så.Från början prydde ett annat lejon Skansen, föreställande Västergötlands Lejon. Men då detta var i snitt av trä ruttnade det så småningom. Till slut ersattes snittet av en kanonkula i trä.

År 1891 var det den torraste och varmaste sommaren i mannaminne och på självaste midsommarafton råkade en gnista från ett ånglok sätta eld på Skansens tak. Då elden hade spridit sig mot kruthusen som låg belägna alldeles i närheten riktades alla släckningsinsatser mot husen. Vid denna tid var Skansen ändå inte i bruk och alltjämt obemannad så man lät det brinna.

Länge därefter sökte olika Göteborgare anslag hos staten för att påbörja en återuppbyggnad. Än i denna dag har man inte fått något svar(!).
Till slut var det i allafall folket själva som skramlade ihop till en renovering, och nu kan vi alla skåda Göteborgs Lejon på toppen.”

Avslutningsvis gick hela vår grupp runt och tittade och utforskade befästningen, varpå vi snart kunde konstatera vikten vid att försvara det man älskar.
Denna visshet är något vårt folk har burit med sig sedan tidernas begynnelse.

På en minnestavla inne på Skansen Lejonet står följande minnesvärda ord nedtecknade:

Må minnet av nedan tappre. Som under Kungliga Älvsborg Regementes fanor blött och dött för färdeneslandet, mana yngre släktled till mod och självuppoffring.


  • Publicerad:
    2005-06-19 00:00