INRIKES. En ny undersökning visar att svenska elever betygsdiskrimineras i skolan. Mätt efter de nationella proven får invandrare högre betyg än svenskar fast kunskapsnivån är densamma.

I en ny undersökning från DN och skolverket framgår det att svenskar betygsdiskrimineras gentemot invandrare.

Undersökningen gick ut på att jämföra betyg i ämnena svenska, engelska och matematik och resultatet talar sitt tydliga språk, menar man.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) genomförde en liknande studie 2006 där liknande mönster upptäcktes. I den studien framgick det även att pojkar fick sämre betyg än flickor trots fast kunskapsnivån var densamma.

Trots detta har alltså inga åtgärder vidtagits sen dess och diskrimineringen har kunnat fortsätta.

IFAU misstänker att lärarna vill vara extra snälla mot invandrarbarnen för att kompensera för framtida diskriminering:

– En anledning [till resultaten] skulle kunna vara att båda grupperna [flickor och barn med utländsk bakgrund] generellt anses diskrimineras på arbetsmarknaden. Därför kanske lärare är särskilt noga med att inte vara för hårda mot dem i betygsättningen, säger Erica Lindahl, forskare på IFAU.

Källa:
Barn med svensk bakgrund diskrimineras i skolan


  • Publicerad:
    2015-05-28 16:50