HORNSTULL. Patrik Forsén från Nordisk Ungdom välkomnades som paneldeltagare i ett unikt möte.

Enligt bibliotekslagen är bibliotekens uppdrag att verka för fri åsiktsbildning och ökad kunskap. På Hornstulls bibliotek ville bibliotekarien Maria Stenmark göra verklighet av denna princip. Vid ett välkomstanförande torsdagen den 22 november hänvisade hon till lagen och tillade:

– Då tror vi på det öppna samtalet. Vi tror på att det ska vara högt i tak. Vi tror också på dialog och fördjupning i samtalet.

Programkvällen hade rubriken ”All offentlig makt utgår från folket. Eller?”

En av de inbjudna till panelsamtalet var opinionsbildaren Jonas De Geer, vilken bland annat gästat Radio Nordfront och själv varit med och drivit flera olika nationalistiska poddar de senaste åren. Jonas De Geer är således en person som ofta exkluderas då han med andra fritänkare anses ha fel åsikter eller så kallad värdegrund.

Som exempel på denna exkludering av nämnde moderatorn för panelsamtalet, Stina Oscarson, att föreningen ABF Stockholm beslutat att utestänga en Sverigedemokrat att bjudas in på möte i sina lokaler. Det är en enligt henne problematiskt om man från ABF samtidigt säger att man tror på det öppna samtalet.

Övriga paneldeltagare var poeten Aase Berg och idéhistorikern Per Johansson.

När mötet på biblioteket skulle börja blev Jonas De Geer plötsligt sjuk. Situationen räddades dock genom att Patrik Forsén, från Nordisk Ungdom, klev in i hans ställe. Bibliotekets stolar var för kvällen i det närmaste fullsatta med åhörare. I tidigare programkvällar har det varit glesare med besökare, berättade bibliotekarien Stenmark senare.

Ett ovanligt öppet samtal följde där intressanta synpunkter kom fram från alla paneldeltagare. Moderatorn ledde samtalen och öppnade för publiken att ställa frågor och att komma med egna åsikter.

Det visade sig att hela panelen var skeptiskt inställd till begreppet värdegrund, ett begrepp som öppnat för godtycke för att utestänga misshagliga personer från delaktighet i många sammanhang. Flera gånger återkom deltagarna till begreppet värdegrundsdemokrati och att detta kan beteckna synen på vad demokrati blivit idag.

Patrik Forsén berättade om hur Nordisk Ungdom på olika sätt hindras från att verka i samhället. Bland annat nämnde han att organisationen fått sina bankkonton nedstängda. Under kvällen fick han flera tillfällen att uttrycka sig och komma med intressanta poänger.

Panelsamtalet gav olika kritiska infallsvinklar på vad demokrati är och hur denna borde definieras. Historiska återblickar och analyser kunde göras av paneldeltagarna. Samtalet skedde i en respektfull anda. Publiken var nyfikna med frågor och lyssnade med intresse. Inga dramatiska scener utspelades alls utan mötet bevisade att det går att samtala även om åsikterna eller den så kallade värdegrunden är olika.

Panelsamtalet spelades in för att främst användas till att göra korrekta citat och liknande. Kvalitén på inspelningen visade sig bli tillräckligt bra för den som själv vill lyssna på panelsamtalet i efterhand. Patrik Forsén har tillfrågats om publicering och ville betona att hans insats är just att han deltar i ett spontant samtal och att det inte är frågan om debatt.

Affisch med inbjudan till panelsamtalet på Hornstulls bibliotek.

Listen to ”20181122: Patrik Forsén i debatt om demokrati Hornstulls bibliotek” on Spreaker.


  • Publicerad:
    2018-11-27 12:00