RASISM. Den antivita asiatiska bibliotekarien Sofia Leung i Boston tycker att vita män tar upp för mycket plats på bokhyllorna i biblioteken. Hon hoppas att vitheten ska rensas ut.

Sofia Leung.

Den kollektiva vitheten utgör ett hot mot de rasliga majoriteterna, anser den asiatiska bibliotekarien och universitetslärarinnan i Boston Sofia Leung som har amerikanskt medborgarskap och arbetar för det privata universitetet MIT.

Leung har ”kommit till insikt” om att biblioteken utgör ett problem eftersom de är ”platser för vithet”.

Vita gubbar skriver om vita idéer, vita företeelser, eller idéer, människor och saker de stal från färgade människor som de sedan hävdade var vit egendom”, skriver Leung.

På grund av att vitheten upptar ”allt utrymme” på biblioteken och detta gör att raslig ojämlikhet cementeras ställer Leung en fråga om hur de vitas ”så kallade kunskap” kan åtgärdas.

Bibliotekens själva existens innebär att vithet cementeras och snabbt sprider sig, och genom det faktum att den rent fysiskt tar upp utrymme på våra bibliotek. De får anslag för att använda pengar som tillskansades orättmätigt och genom kostnaden i form av svarta och bruna liv i fängelseindustrin, krigföring, etc.

Den ansedda New York-baserade bibliotekspublikationen Library Journal har länkat till hennes blogg och tweetinlägg:

Svensk dödsstädning
Sofia Leung intresserar sig också för ”svensk dödsstädning”, ett begrepp som ska ha fått sitt namn efter människor – framför allt svenskar – som vet att de närmar sig döden och börjar städa bort och slänga sitt lösöre för att deras vänner och familjemedlemmar inte ska behöva göra det efter deras död.

Leung skriver det inte rakt ut, men hennes textmässiga sammankoppling av den problematiska vitheten på biblioteken och svensk dödsstädning kan lätt tolkas som ett hopp om att den vita rasen ska inse att den är döende, och själv ska rensa ut sin ”makt” och sin existens från världens bibliotek.

Sofia Leung har begärt att hennes foto och officiella uppgifter på sin arbetsgivares internetportal ska plockas bort.

Källor:
Sofia Leung: Whiteness as collections
Archive . is: Whiteness as collections
Twitter/Library Journal


  • Publicerad:
    2019-04-19 15:45