UTRIKES USA:s president ber Kongressen om ytterligare 33 miljarder dollar i stöd till Ukrainas regim och kräver samtidigt federala befogenheter att beslagta rika ryssars egendom i USA.

USA:s president Joe Biden bad under torsdagen kongressen om ytterligare 33 miljarder dollar till finansiering av stöd till Ukraina i landets pågående konflikt med Ryssland.

Den amerikanska administrationen vill att biståndspaketets utgifter ska klassificeras som akututgifter, så att det inte behöver kompenseras av utgiftsnedskärningar någon annanstans.

Presidenten medgav att detta är ”ett dyrt paket”, men menade att det skulle bli ”än dyrare att vika sig för aggression”.

I sitt tal uppmanade Biden även Kongressen att anta hans förslag på nya federala befogenheter att konfiskera ”tillgångar i USA knutna till bemedlade ryssar”,vilka den amerikanska administrationen bedömer vara ”oligarker”.

Det huvudsakliga innehållet i denna del av presidentens tal hade tidigare samma dag kungjorts i ett uttalande av Vita huset.

Vi ska lägga beslag på deras smutsigt ihopskrapade förmögenheter

— Jag ålägger också kongressen att ta ställning till ett omfattande paket som kommer att förstärka våra prioriterade ansträngningar att ta itu med de ryska oligarkerna och se till att vi beslagtar deras med oegentligheter förtjänade medel. Vi kommer att ta oss an dem, vi kommer att lägga beslag på deras yachter, deras lyxhem och deras smutsigt ihopskrapade förmögenheter, sa Biden, som kämpade med uttalet av ordet ”kleptokrater” för att beskriva dem som nu ska bli hans måltavla.

— Det här är dåliga killar, sammanfattade han.

Om de antas av kongressen, erbjuder dessa lagförslag enligt presidenten amerikanska myndigheter ”ett förenklat förfarande för beslagtagande av oligarkers tillgångar” – med syftet att överföra dem till Ukrainas regim.

Moskva har upprepade gånger varnat västvärlden för att utöka sitt bistånd till Kiev.