NORDEN. Tidigare statsministrarna Bildt och Stubb diskuterade på Hanaholmens webbinarium: Vägen ut ur dagens kriser går via starkare multilateralt samarbete samt upprättandet nya globala maktstrukturer. Krafterna i vägen för denna utveckling måste tas på allvar – och varnas för.

Tidningen Hufvudstadsbladet rapporterar om en diskussion på temat ”Det internationella samarbetet efter coronakrisen” förd under tisdagen mellan globalisterna och tidigare statsministrarna Carl Bildt (Sverige) samt Alexander Stubb (Finland) vid det finsk-svenska kulturcentret Hanaholmens webbinarium.

Utgångspunkten var Sveriges hantering av coronaepidemin och det nordiska samarbetet i ett internationellt perspektiv.

— Som ni vet är jag ingen anhängare av den svenska coronastrategin. Jag har varit kritisk till försöken att framställa Sverige som ett föredöme samtidigt som man kritiserar andra länders sätt att hantera epidemin. En betydande ödmjukhet är påkallad, inledde Carl Bildt.

Stubb var dock inte intresserad av att kritisera Sveriges förda politik. Istället betonade han risken för att alla tenderar att förstora coronakrisen medan man samtidigt förminskar tron på framtiden.

— Kritiken av den svenska coronastrategin har förvandlats till en landskamp mellan Finland och Sverige, vilket inte är ett passligt sätt att se på frågan, menade han.

Bildt påpekade att den svenska ekonomin ingalunda har skonats under krisen samt att här har myndigheters undvikande av hårda restriktioner inte haft avsedd effekt. Han kritiserade även dagens politiker för att ”bortse från det globala perspektivet”.

— Sverige är väldigt beroende av sin export. När världsekonomin dyker så drabbar det också oss. Till exempel Scania avskedade nyligen 5 000 personer eftersom efterfrågan på lastbilar har minskat. Det hjälper inte Scania att restaurangerna håller öppet, sade han.

Bildt målade upp en bild av ett Sverige som blir allt mer isolerat. Som ett exempel tog han Danmarks beslut att beskära rörelsefriheten för 25 000 svenska pendlare.

— Vi kunde vinna på att tala med varandra. Det finns ingen nordisk samordning av hur vi ska hantera coronakrisen just nu, menade han.

Det bör i sammanhanget påpekas att ”det nordiska samarbete” som Bildt säger sig förespråka är något som han menar ska äga rum underordnat en global maktstruktur.

Samtidigt passade Bildt på att framhäva hur förutseende han själv var under sin tid som utrikesminister. År 2006 genomförde man en storövning inför en eventuell pandemi.

— Vi kom fram till då att vi inte var förberedda inför en sådan kris. Finland har varit bättre förberedd på coronakrisen bland annat tack vare sin beredskapslagstiftning. (Sitt eget ansvar för avvecklandet av Sveriges beredskap berörde Bildt dock inte.)

— Kritiken av den svenska coronastrategin har förvandlats till en landskamp mellan Finland och Sverige, fortsatte han och tog därmed upp Stubbs tråd.

Stubb negligerade dock smickret från sin svenska kollega. Istället betonade han den verkligt stora faran med coronakrisen: Den ”underblåser patriotisk hysteri” på olika håll i Europa.

— Först tror man att det här inte berör oss, sedan reagerar man kvasihysteriskt på krisen, efter det backar man nationalistiskt upp den egna regeringen och till sist frågar man sig vem man kan beskylla för alla restriktioner, sade han.

Stubb uttryckte vidare oro för att dagens makthavare i framtiden kommer att få det hett om öronen. De kommer att hudflängas för sin hantering av coronakrisen, och detta helt oavsett vilken strategi som de tillämpat.

Den globala nedgången kommer att leda till ökade statliga utgifter och accelererande skuldsättning. Då är tuffa nedskärningar att vänta och detta kommer att orsaka ett behov att att utse syndabockar, resonerade han. Men EU:s nuvarande handlingskraft är hursomhelst ett glädjeämne för stunden.

— Jag har aldrig sett EU-kommissionen agera så snabbt som nu. Det tog fyra år att ta fram ett krispaket efter finanskrisen 2008. Nu presenterar EU ett krispaket på fyra veckor, påpekade han.

Men om EU:s handlingskraft inger globalisterna Bildt och Stubb hopp, så menar de sig vara desto mer oroade av det pågående ordkriget mellan USA och Kina.

— Det är väldigt allvarligt att USA lämnar Världshälsoorganisationen WHO. Inte ens G7 kan samlas till ett möte. Allt det här hotar det internationella samarbetet, sade Bildt.

Avslutningsvis visade sig Stubb och Bildt vara rörande överens om vägen ut ur dagens kriser. Ett starkare multilateralt samarbete kommer att krävas. Behovet av att upprätta helt nya globala maktstrukturer kommer att bli uppenbart för alla.

Någon ”ond bråd död” för globaliseringen efter coronakrisen tror ingen av dem på. Men de krafter som opponerar sig mot vidareutvecklingen av den nya världsordningen är i alla fall tillräckligt starka för att tas på allvar – och varnas för.

— Det är viktigt att vi återupprättar diplomatins betydelse. Utrikespolitik är inte ett korståg. Det handlar om att hitta nya former att samarbeta, avslutade Bildt.


  • Publicerad:
    2020-06-03 16:10