Den 5 maj genomförde Kampgrupp 105 utdelning av ett hundratal valflygblad, främst i något glesare bebyggda yttre delar av Örebro tätort.

En större mängd klistermärken samt några affischer sattes därefter upp i flera stadsdelar. En del folkfientlig propaganda som upptäcktes togs bort och ersattes med sunda budskap.


  • Publicerad:
    2018-05-08 09:00