FINLAND. En ny nationalistisk rörelse i Finland håller på att samla in stödförklaringar för att kunna registreras som ett politiskt parti och få ställa upp i val.

Blåsvarta rörelsen (Sinimusta Liike) i Finland håller för närvarande på och samlar in namnunderskrifter för att bli registrerat som politiskt parti med rätten att ställa upp i finska val.

På mindre än en månad har rörelsen lyckats samla in mer än 2400 av de 5000 stödförklaringar som krävs. Nu har man elva månader på sig att samla in de resterande namnunderskrifterna.

Stödförklaringar samlas in digitalt
Endast finska medborgare kan underteckna en stödförklaring, men det går bra att göra digitalt och oavsett vart i världen man bor. Digitala stödförklaringar kan registreras på finska partiregistrets hemsida och utöver dessa har partiet meddelat att man tar emot stödförklaringar i pappersform, varför man kan anta att fler än de 2400 digitalt registrerade personerna redan har stött partisatsningen.

Ett radikalt nationalistparti
Blåsvarta rörelsen sägs bestå av personer med bakgrund i Sannfinländarnas ungdomsförbund och andra personer med ett långvarigt nationellt engagemang bakom sig. Etablerade medier har anklagat den Blåsvarta rörelsens val av namn och framtoning för att föra tankarna till den fascistinfluerade Fosterländska folkrörelsen (IKL) som var en nationalistisk grupp i Finland på 1930-talet och den svenska akademikern Jan Sundberg har beskrivit partiet som ”ett hot mot den liberala demokratin”.

Själva beskriver den nya rörelsen sig som ett radikalt, traditionalistiskt och finskvänligt parti som vill ompröva alla medborgarskap och uppehållstillstånd som delats ut sedan 1990-talet.

> Lämna in en digital stödförklaring

> Skriv ut och fyll i en fysisk stödförklaring

> Besök partiets hemsida


  • Publicerad:
    2021-06-07 17:45