Dagens datum 13 oktober: På denna dag år 1843 grundades den judiska frimurarorganisationen B’nai B’rith i staden New York av judar invandrade från Tyskland.

B'nai_B'rith_International_-_logo_-_2017_to_Present

Grunderna till den judiska organisationen sägs ha lagts på ett café tillhörande Aaron Sinsheimer i New York. Personerna som grundade organisationen var alla judar som nyligen anlänt till New York från Tyskland. Ledaren var en person vid namn Heinrich Jonas, som vid ankomsten till USA antog det engelskklingande namnet Henry Jones. De tolv grundarna sägs ha kommit i kontakt med varandra genom medlemskap i frimurarorden.

Organisationen kallades från början Bundes-Brueder. Namnet B’nai B’rith, som ibland uttalas b´nai briss och kan då översättas med ”de omskurna sönerna”, antogs några veckor efter grundandet. Man byggde organisationens struktur efter frimurarförebild, med olika loger osv. Medlemskapet var dock förunnat endast de som var av rätt blod, det vill säga judiskt.

Organisationens syften var redan från början att främja judiska etniska intressen, som att ”ena och höja upp Abrahams söner”. Samtidigt fördömde och motarbetade man människor som arbetade för att tillvarata den egna etniska gruppens intressen.

Organisationens inblandning i andra staters inre angelägenheter började tidigt, man skriver själv:

B’nai B’rith inblandning i internationell affärer daterar sig till 1870-talet, när antisemitismen nådde nya höjder i Rumänien. Genom B’nai B’rith inflytande grundade den amerikanska regeringen ett konsulat där, och B’nai B’rith före detta president Benjamin Peixotto utsågs till den förste konsuln.

Huvuddelen av organisationens medlemmar finns i Nordamerika. I Europa finns det ungefär 150 loger i 29 länder, med uppemot 5000 medlemmar. På den europeiska hemsidan beskriver man sina mål:

Att bekämpa rasism, xenofobi och antisemitism.
Att stödja staten Israel.
Att hjälpa de behövande.
Att främja judisk identitet.
Att stärka kunskapen om judisk närvaro genom kultur och arv.
Att uppmuntra och träna unga judar för ledarskap inom den judiska gemenskapen.

Organisationen skryter om att vara ”den enda judiska organisationen med heltidsnärvaro i FN” och även om detta påstående går att betvivla är det anmärkningsvärt att denna sionistiska lobbyorganisation närvarade vid själva FN:s grundande 1949. Organisationen finns representerad som NGO (Non Governmental Organization) vid Europaparlamentet, Europarådet, olika FN-institutioner och vid UNESCO. B’nai B’rith räknas tillsammans med AIPAC som den mest betydelsefulla judiska lobbyn.

I Sverige finns organisationen representerad genom ”Fredslogen” i Stockholm och Malmölogen i Malmö. Den tidigare svenska ordföranden Henry Haskel, skriver följande om organisationen:

Välgörenhet, broderskap och endräkt är våra honnörsord och rättesnöre. B-B:s verksamhet spänner över ett brett fält: politik, social hjälpverksamhet till olika behövande, kulturfrämjande åtgärder, hjälp till Israel i olika former, allt för att främja såväl det judiska livet i diasporan som samhörigheten med Israel. Storpolitiken sköts främst från Washington. B-B är en inflytelserik påtryckningsgrupp: presidenten har direktkanaler till Vita Huset och tas alltid emot av ledande politiker i respektive land han besöker. B- B var på 1950- talet den organisation som arbetade för de ryska judarna och organisationen var länge den enda judiska som ledarna i Kreml talade med. B-B:s inflytande har också kommit svenska judar till nytta. Såväl i kosherfrågan som när det gällde att samla material mot den ökände antisemiten Dietlieb Felderer har B-B International varit oss behjälpliga.

B’nai B’rith har även tätt samarbete med World Jewish Congress (WJC), som nyligen skröt om hur de påverkar den grekiska inrikespolitiken genom att få landets statsminister till att försöka förbjuda partiet Gyllene gryning för deras egna vägar. Representanter från B’nai B’rith fanns med på WJC:s senaste kongress i Budapest, där man krävde hårdare lagstiftning för bekämpa den framväxande nationalismen i Europa.

I början av nittonhundratalet grundade man Anti-Defamation League of B’nai B’rith (ADL). ADL, som vi avser att återkomma till med en egen artikel, fungerar idag som organisationens underrättelsetjänst och har mycket att säga till om, även i Vita huset. Man kartlägger och registrerar personer som man anser uttrycker fel åsikter. Under 90-talet åtalades ADL i USA för denna underrättelseverksamhet. I Sverige har organisationen EXPO byggts upp efter samma mall, man fick även omfattande stöd från B’nai B’rith och ADL.


  • Publicerad:
    2016-10-13 00:16