Nyligen ansökte en boerfamilj om asyl i USA. Familjen, som tidigare varit lantbrukare i Sydafrika, vill inte återvända till Sydafrika där man menar att man utsätts för raslig diskriminering av ANC-regimen.

Familjens advokat har kontaktat akademiker i USA för att få ett expertutlåtande om situationen i Sydafrika. Ingen akademiker har dock vågat stödja familjen, som enligt deras advokat fruktar att bli identifierade och därför insisterar på att vara anonyma.

Att människor från Sydafrika söker asyl är en trend som ökat alltmer under de senaste åren av ANC:s styre. Mellan 2001 och 2010 har 129 sydafrikaner sökt asyl i USA, till Nya Zeeland har 48 flyktingar från Sydafrika kommit sedan 2006 och i Tyskland har 9 sydafrikaner sökt asyl mellan år 2009 och 2011.

ANC:s Julius Malema har flertalet gånger sjungit en sång som uppmanar till mord på vita

Att många lantbrukande boer flyr landet beror på deras utsatta situation. Totalt sett har San Pedro Sula i Honduras den högsta mordfrekvensen i världen med 159 mord per 100 000 invånare. I Sydafrika mördas det dock 300 lantbrukare per 100 000 lantbrukare.

Gary Eisenberg, en expert på immigrationslagstiftning, menar att flyktingar från Sydafrika har svårt att få asyl om man skyller den stora mängden mord i Sydafrika på regeringen. Däremot menar Eisenberg att vita istället skulle kunna hävda att staten i Sydafrika stöder ekonomisk diskriminering av vita. Eisenberg förklarar:

”Det existerar, till exempel, intagningskvoter för vita på universiteten, och en policy om att ekonomiskt gynna svarta och begränsa anställningen av vita kandidater inom den privata sektorn.”

”We want out of SA”

Läs mer om situationen i Sydafrika


  • Publicerad:
    2012-06-12 11:08