I samband med att bögeriet levde upp under Stockholm Pride, passade en rad regimtrogna skribenter på att pusha för fler ”rättigheter” åt homosexuella. Enligt den politiskt korrekta värdegrunden är homosexualitet åtminstone likvärdig med heterosexualitet.

”TOLERANS, DETTA VEDERVÄRDIGA ORD”, var rubriken på ett inlägg av Åsa Petersen på Aftonbladets ledarsida, på bögfestivalen Stockholm Prides första dag. Hon argumenterade för att det är moraliskt fel att tolerera homosexuella; de har rätt att bli respekterade – inte tolererade – för sin sexuella avvikelse.
Hon är missnöjd med debatten kring homosexuellas rätt att adoptera barn. Visserligen är många för deras adoptionsrätt, konstaterarar hon, men ”diskussionen handlar mer om att mäta det homosexuella föräldraskapet med det heterosexuella” är det verkligen lika bra? – än om det anmärkningsvärda med dagens lagstiftning, som diskvalificerar en hel folkgrupp från föräldraskapet.”

”Hippt att vara homo”
Anna Dahlberg för ett delvis likartat resonemang på Expressens ledarsida (3 /8). Under rubriken Hippt att vara homo konstaterar hon att ”inget framstår idag som mossigare än att vara hetero och ha problem med homokulturen.” Men helt nöjd är hon ändå inte med situationen, utanför kändisvärlden, eftersom ”homo- och bisexualitet är något som på sin höjd kan tolereras, men det upplevs alltjämt som en belastning.” Hon avslutar med att hotfullt konstatera att ”vi har en lång väg kvar att vandra.”
Den 24 juli ägnade Shadé Jalali sin kolumn i Metro Malmö till att angripa den ”heterosexuella arten”. Hon menar att heterosexualitetens norm är ”ett sannerligen konstigt och onormalt koncept”, och hon vill avskaffa ”alla sjuka heterosexuella normer.”

Heterosexualitet som ett problem
En grupp queerforskare, ledd av bögen Don Kulick vid Stockholms universitet, har hittills fått dryga fem miljoner kronor för att undersöka idéer och praxis kring ”heteronormativiteten”, det vill säga alla de föreställningar och institutioner som medverkar till att framställa heterosexualiteten som naturlig och nödvändig. Queerforskningen betraktar heterosexualiteten som ett problem snarare än som ett naturligt och nödvändigt tillstånd.
Helt i queerforskningens anda föreslår HomO, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, att Partnerskapslagen bör ersättas med en gemensam äktenskapslag för både hetero- och homosexuella.
Det är tydligt att böglobbyn fått klartecken att flytta fram sina positioner. Vi har tidigare varnat för att angrepp på heterosexualiteten som norm var att vänta. Böglobbyn kommer sannolikt inte vara nöjd förrän homosexualitet är åtminstone likställd med heterosexualitet inom alla områden, vilket bl a skulle innebära att skolorna undervisar om homosexuell samlevnad på samma sätt – och i samma utsträckning som om heterosexuell dito, samt att det blir lika vanligt med homosexuella- som heterosexuella kärleksförhållanden i filmer, reklam, musikvideos, barnprogram, barnböcker o s v.

Homosexuella är bättre föräldrar
Men det finns ingenting som garanterar att den kommer nöja sig med likställdhet. Dr Gill Dunne, som presenteras som ”brittisk forskare”, föreläste i Stockholm i samband med bögfestivalen. Hon menar att homosexuella inte bara är lika bra utan t o m bättre föräldrar än normala par, bl a på grund av att barn till homosexuella par blir ”mindre rädda för olikheter och mångfald.”


  • Publicerad:
    2000-12-05 00:00